|  | 

Zasadowica metaboliczna

Aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Zmiany chorobowe ustroju wywołane patologiczną odczynowością
Zmiany chorobowe ustroju wywołane patologiczną odczynowością (hiperergia – nadwrażliwość, hipoergia – zmniejszona wrażliwość, anergia – brak odczynowości) zajmują obecnie poczesne miejsce w mechanizmie wielu zjawisk chorobowych. Według Coombsa zaburzenia te dają się sprowadzić do 3 głównych typów: 1) reakcja alergiczna i jej następstwa dla ustroju gospodarza 2) udział czynników niealergicznych w powstawaniu odporności i 3) immunopatologia reakcji antygen-przeciwciało, a w dalszej konsekwencji również reakcji antygen-uczulona komórka.

Coombs i Smith rozróżniają 4 typy swoistej reakcji alergicznej na poziomie komórkowym i molekularnym: 1. Najprostszy typ stanowi samodzielna reakcja przeciwciał surowiczych przy współudziale molekularnych kofaktorów. Typowym przykładem jest czynność antytoksyczna. 2. Drugi typ reakcji polega na fagocytozie. 3. Trzeci typ polega na biernym uczuleniu komórek przez krążące przeciwciała – na skutek reakcji z antygenem wyzwalają się substancje biologicznie czynne. 4. Czwarty typ polega na czynnym uczulaniu komórek układu limfo-retykularnego, przechodzących wskutek kontaktu z antygenem w komórki blastyczne, a następnie plazmatyczne, produkujące przeciwciała.

aktywne-sluchanie

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Analiza sekwencji aminokwasów łańcuchów lekkich

    Analiza sekwencji aminokwasów łańcuchów lekkich

    Analiza sekwencji aminokwasów łańcuchów lekkich wykazała, że składają się one z 213 do 221 reszt aminokwasowych (por. ryc. 111). Łańcuchy lambda występujące u człowieka mogą różnić się nie tylko sekwencją aminokwasów, lecz również długością. Większość łańcuchów lambda rozpoczyna się od końca aminowego grupą aminową, zablokowaną prawdopodobnie kwasem pirolidonokarboksylowym (stanowiącym cykliczną formę glutaminy – oznaczoną skrótem

  • Choroba Thomsena

    Choroba Thomsena

    Choroba Thomsena (myotonia congenita). Choroba ta polega na występowaniu zamiast krótkotrwałych dowolnych skurczów (np. żucia) całych serii skurczów, co prowadzi do niemożności zamknięcia ust lub otwarcia ręki zamkniętej w pięść. U tych chorych po elektrycznym pobudzeniu mięśnia skurcz utrzymuje się jeszcze przez pewien okres już po ustaniu drażnienia. U kóz, u których niekiedy występuje podobne