|  | 

Zasadowica metaboliczna

Analiza sekwencji aminokwasów łańcuchów lekkich

Analiza sekwencji aminokwasów łańcuchów lekkich
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Analiza sekwencji aminokwasów łańcuchów lekkich wykazała, że składają się one z 213 do 221 reszt aminokwasowych (por. ryc. 111). Łańcuchy lambda występujące u człowieka mogą różnić się nie tylko sekwencją aminokwasów, lecz również długością. Większość łańcuchów lambda rozpoczyna się od końca aminowego grupą aminową, zablokowaną prawdopodobnie kwasem pirolidonokarboksylowym (stanowiącym cykliczną formę glutaminy – oznaczoną skrótem PCA), podczas gdy łańcuchy kappa rozpoczynają się wolną grupą aminową, zazwyczaj kwasem asparaginowym. Często po 27 reszcie aminokwasowej występują 3 dodatkowe reszty aminokwasowe – stąd różnice w długości łańcucha. Trzecią charakterystyczną cechą łańcuchów lekkich jest tworzenie (dzięki wiązaniom dwusiarczkowym) 2 symetrycznych pętli wewnętrznych, każda po około 60 reszt aminokwasowych. Wreszcie ostatnią charakterystyczną cechę stanowi obecność reszty cysteinowej blisko końca karboksylowego, dzięki czemu może powstać wiązanie z łańcuchem ciężkim (por. ryc. 111).

Dzięki poznaniu sekwencji aminokwasowej łańcuchów lambda wyjaśniono, że serologiczny odczyn Oz (+) jest spowodowany obecnością lizyny w pozycji 190, natomiast obecność argininy w tej pozycji warunkuje swoistość serologiczną Oz ( -). Z kolei swoistość Inv łańcuchów kappa zależy od pozycji 191 – obecność leucyny warunkuje lnv (a+), natomiast obecność waliny w tej samej pozycji Inv (b+).

analiza-sekwencji-aminokwasow-lancuchow-lekkich

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Choroba Thomsena

    Choroba Thomsena

    Choroba Thomsena (myotonia congenita). Choroba ta polega na występowaniu zamiast krótkotrwałych dowolnych skurczów (np. żucia) całych serii skurczów, co prowadzi do niemożności zamknięcia ust lub otwarcia ręki zamkniętej w pięść. U tych chorych po elektrycznym pobudzeniu mięśnia skurcz utrzymuje się jeszcze przez pewien okres już po ustaniu drażnienia. U kóz, u których niekiedy występuje podobne

  • Co wywołuje chorobę zakaźną?

    Co wywołuje chorobę zakaźną?

    Chorobę zakaźną spośród wielkiej grupy bakterii wywołują w zasadzie tylko bakterie pasożytujące, podczas gdy pozostała ogromna liczba bakterii jest obojętna, a czasami nawet korzystna dla bytowania wyższych ustrojów (np. poprzez syntezę niezbędnych witamin w przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi). W wyniku zadziałania na ustrój bakterii chorobotwórczych, po przezwyciężeniu naturalnych swoistych lub nieswoistych barier immunologicznych, dochodzi