|  | 

Reakcja arthusa

ATP w skurczu mięśnia

ATP w skurczu mięśnia
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Istotną rolę w skurczu mięśnia spełnia ATP, utrzymujący w spoczynku mięsień giętkim i rozciągliwym (stan ten jest stabilizowany przez jony wapnia i magnezu) oraz dostarczający energii dla skurczu. Tuż przed skurczem, na skutek przejścia ATP w ADP następuje sztywnienie mięśnia wraz z produkcją ciepła. Duże znaczenie ma też resynteza ATP z ADP dzięki reakcji ADP z fosforanem kreatyny, będącej donatorem fosforu w mięśniach aż do całkowitego wyczerpania się zapasu fosforanu kreatyny i przejściu jej w kreatynę. Do najważniejszych reakcji umożliwiających skurcz mięśni należy rozpad glikogenu mięśniowego, dzięki czemu powstaje wolna energia potrzebna do resyntezy ATP z ADP i fosforanu oraz fosforanu kreatyny z kreatyny i ATP. Spalanie glukozy odbywa się w dwóch stadiach: 1) stadium beztlenowym, prowadzącym do powstania kwasu pirogronowego i następnie kwasu mlekowego oraz 2) stadium tlenowym, gdzie następuje resynteza glikogenu. Schematycznie reakcje chemiczne dostarczające energii w związku ze skurczem mięśnia przedstawia ryc. 100.

atp-w-skurczu-miesnia

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Choroba posurowicza

    Choroba posurowicza

    W odróżnieniu od anafilaksji choroba rozwija się już po jednorazowym wstrzyknięciu antygenu (surowicy). Objawy chorobowe występują zazwyczaj dopiero po 8-12 dniach od wstrzyknięcia dużej dawki surowicy, w postaci silnie swędzącej pokrzywki na całym ciele, z obrzmieniem stawów i gorączką. Czas wylęgania choroby jest potrzebny dla wytworzenia dostatecznej ilości przeciwciał, które reagując z krążącą jeszcze obcą

  • Czynnik chemotaktyczny

    Czynnik chemotaktyczny

    Czynnik chemotaktyczny pojawia się również pod wpływem endotoksyny (przez rozszczepienie C5) oraz zmiażdżenia tkanek. W tym ostatnim wypadku powstaje ciepłostały czynnik o c.cz. 14 000 przez rozszczepienie C3, pod wpływem enzymu o właściwościach trypsyny. W ten sposób uszkodzenie tkanek wyzwala czynnik, powodujący nagromadzenie leukocytów – tych najważniejszych elementów odczynu zapalnego. Wykazano, że w obecności czynnika