| Posts created by admin

Ciekawe wpist:

Napadowe okresowe porażenie rodzinne
Reakcja arthusa

Napadowe okresowe porażenie rodzinne

W zaburzeniach końcowej płytki nerwowo-mięśniowej dużą rolę odgrywają jony potasu. Pod wpływem dożylnego wstrzyknięcia 1% roztworu chlorku potasowego dochodzi do skurczu tężcowego mięśni, nie różniącego się od skurczu tężcowego wywołanego acetylocholiną. Stąd jony potasu wywierają również działanie antagonistyczne w stosunku…

 • Objawy Nadczynności Tarczycy
  Zasadowica metaboliczna

  Objawy Nadczynności Tarczycy

  Objawy Nadczynności Tarczycy NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY – GDY HORMONÓW PRZYBYWA Czym jest nadczynność tarczycy? To choroba, która powoduje nadmierną produkcję hormonów tarczycy. Schorzenie to w głównej mierze dosięga damską część społeczeństwa. To przede wszystkim kobiety wykazują tendencje do tego rodzaju zachorowań. Nadczynność tarczycy, objawy: ogólne zdenerwowanie, nerwowość, pobudliwość organizmu, męczliwość, kłopoty z zasypianiem, niemożność skupienia się

 • Objawy Niedoczynności Tarczycy
  Reakcja arthusa

  Objawy Niedoczynności Tarczycy

  Objawy Niedoczynności Tarczycy NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY – NA POMOC TARCZYCY Niedoczynność tarczycy to schorzenie spowodowane brakiem odpowiedniej liczby hormonów tarczycy u człowieka. Choroba ta rozwija się bardzo długo i potajemnie. Początkowe sygnały mogą świadczyć o pojawieniu się zupełnie innej choroby, w niczym nie przypominającej niedoczynności tarczycy. Niedoczynność tarczycy, objawy: można wyróżnić dwie fazy choroby. W pierwszym

 • Objawy Parkinsona
  Odczyn arthusa

  Objawy Parkinsona

  Objawy Parkinsona PARKINSON – GDY CIAŁO ODMAWIA POSŁUSZEŃSTWA Problemy z poruszaniem, zaburzenia ruchowe występujące w różnych partiach ciała – to może być choroba Parkinsona. Jeśli osoba z Twojej rodziny bądź najbliższego otoczenia wykazuje tego typu skłonności, nie lekceważ jego stanu. Parkinson, objawy: sygnały nadchodzącej choroby pojawiają się już na wiele lat przed jednoznacznym zdiagnozowaniem schorzenia.

 • Objawy Ziarnicy
  Grasica u zwierząt

  Objawy Ziarnicy

  Objawy Ziarnicy ZIARNICA – ATAK NA WĘZŁY CHŁONNE Ziarnica złośliwa to choroba rozwijająca się w bardzo podstępny sposób. Leczenie zaś w dużej mierze zależne jest od stopnia jej zaawansowania. Ziarnica, objawy: początkowym sygnałem może być tylko znaczne osłabienie organizmu. Później pojawiają się stany podgorączkowe i wyższa wrażliwość na infekcje wywołane przez bakterie czy wirusy. Osoba

 • Pokrzywka
  Choroba thomsena

  Pokrzywka

  Pokrzywka Pokrzywka to zespół chorób skóry, które nie zostają zdefiniowane w sposób jednolity. Podstawowym objawem jest bąbel pokrzywkowy, czyli wykwit wznoszący się ponad poziom skóry, najczęściej barwy różowej lub jasnoczerwonej o gładkiej powierzchni. Towarzyszy mu także obrzęk oraz uczucie swędzenia , a w skrajnych przypadkach nawet bólu. Pokrzywka jest w zasadzie powszechnym problem, który dotyka

 • Anafilatoksyna
  Choroba thomsena

  Anafilatoksyna

  Anafilatoksyna obejmuje toksyczną aktywność normalnej surowicy świnki morskiej po dodaniu antygenu i swoistych przeciwciał. Anafilatoksyna wywołuje skurcz m.m. gładkich (głównie oskrzeli) – po wielokrotnym podaniu przestaje działać, co określa się mianem odczulenia lub tachyfilaksji. Jednym z elementów działania jest degranulacja komórek tucznych z wyzwoleniem histaminy. Jednocześnie następuje zwiększenie przepuszczalności naczyń. Produkcja anafilatoksyny jest wynikiem połączenia

 • Analiza sekwencji aminokwasów łańcuchów lekkich
  Zasadowica metaboliczna

  Analiza sekwencji aminokwasów łańcuchów lekkich

  Analiza sekwencji aminokwasów łańcuchów lekkich wykazała, że składają się one z 213 do 221 reszt aminokwasowych (por. ryc. 111). Łańcuchy lambda występujące u człowieka mogą różnić się nie tylko sekwencją aminokwasów, lecz również długością. Większość łańcuchów lambda rozpoczyna się od końca aminowego grupą aminową, zablokowaną prawdopodobnie kwasem pirolidonokarboksylowym (stanowiącym cykliczną formę glutaminy – oznaczoną skrótem

 • ATP w skurczu mięśnia
  Reakcja arthusa

  ATP w skurczu mięśnia

  Istotną rolę w skurczu mięśnia spełnia ATP, utrzymujący w spoczynku mięsień giętkim i rozciągliwym (stan ten jest stabilizowany przez jony wapnia i magnezu) oraz dostarczający energii dla skurczu. Tuż przed skurczem, na skutek przejścia ATP w ADP następuje sztywnienie mięśnia wraz z produkcją ciepła. Duże znaczenie ma też resynteza ATP z ADP dzięki reakcji ADP

 • AUTOIMMUNIZACJA
  Odczyn arthusa

  AUTOIMMUNIZACJA

  Zjawisko to polega na wystąpieniu odporności przeciwko własnym komórkom, tkankom, a nawet całym narządom. Dawniejsi badacze, opierając się na pracach Ehrlicha i Morgenrotha, autorów słynnego powiedzenia: „horror autotoxicus” zakładali, że mechanizmy odpornościowe ustroju mogą być wzbudzone jedynie przez antygeny obce danemu ustrojowi. Nowsze badania tego poglądu nie potwierdziły, do czego przyczynił się przede wszystkim uczeń

 • Badania migracji macierzystych komórek szpikowych
  Grasica u zwierząt

  Badania migracji macierzystych komórek szpikowych

  Badania migracji macierzystych komórek szpikowych (limfocytów) do grasicy i następnie węzłów chłonnych i śledziony wykazały, że za każdym razem po przejściu z jednego narządu do następnego komórki te nabywają innych właściwości. W związku z tym komórki szpikowe mogą zasiedlać wszystkie tkanki limfoidalne, komórki grasicze już tylko grasicę i węzły chłonne oraz śledzionę, ale nie szpik

 • Chemotaksja
  Choroba thomsena

  Chemotaksja

  Po dodaniu kompleksów antygen-przeciwciało do świeżej surowicy następuje wydzielenie ciepłochwiejnego czynnika chemotaktycznego. Mechanizm chemotaktyczny bierze również udział w wywoływaniu miejscowej nadwrażliwości (odczyn Arthusa), powodując wnikanie leukocytów wskutek wytworzenia C3″ do miejsc lokalnego występowania agregatów antygen-przeciwciało w ścianach naczyń. Temu odczynowi można zapobiec przez stosowanie odpowiednich inhibitorów C3. Poza tym aktywność chemotaktyczna pojawia się pod wpływem

 • Choroba posurowicza
  Reakcja arthusa

  Choroba posurowicza

  W odróżnieniu od anafilaksji choroba rozwija się już po jednorazowym wstrzyknięciu antygenu (surowicy). Objawy chorobowe występują zazwyczaj dopiero po 8-12 dniach od wstrzyknięcia dużej dawki surowicy, w postaci silnie swędzącej pokrzywki na całym ciele, z obrzmieniem stawów i gorączką. Czas wylęgania choroby jest potrzebny dla wytworzenia dostatecznej ilości przeciwciał, które reagując z krążącą jeszcze obcą

 • Choroba Thomsena
  Zasadowica metaboliczna

  Choroba Thomsena

  Choroba Thomsena (myotonia congenita). Choroba ta polega na występowaniu zamiast krótkotrwałych dowolnych skurczów (np. żucia) całych serii skurczów, co prowadzi do niemożności zamknięcia ust lub otwarcia ręki zamkniętej w pięść. U tych chorych po elektrycznym pobudzeniu mięśnia skurcz utrzymuje się jeszcze przez pewien okres już po ustaniu drażnienia. U kóz, u których niekiedy występuje podobne

 • CHOROBY UKŁADU MIĘŚNIOWEGO
  Odczyn arthusa

  CHOROBY UKŁADU MIĘŚNIOWEGO

  Z zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego należy wymienić niedomogę mięśniową (myasthenia gravis), napadowe okresowe porażenie rodzinne, myotonia congenita i inne. Niedomoga mięśniowa (myasthenia gravis) polega na występowaniu nagłego osłabienia mięśni z uczuciem znużenia, bez jakichkolwiek innych objawów nerwowych lub mięśniowych. Jako pierwszy porażeniu ulega zwykle mięsień zewnętrzny oka, następnie mięsień twarzowy oraz mięśnie żwacze i mięśnie biorące

 • Ciężar cząsteczkowy łańcuchów lekkich
  Grasica u zwierząt

  Ciężar cząsteczkowy łańcuchów lekkich

  Ciężar cząsteczkowy łańcuchów lekkich wynosi około 23 000, łańcuchów ciężkich – 50 000. W trakcie syntezy immunoglobulin najpierw występuje całkowicie oddzielna synteza łańcuchów ciężkich i lekkich (na oddzielnych polisomach). Uwolnione łańcuchy lekkie – syntetyzowane dwa razy szybciej niż łańcuchy ciężkie – łączą się z łańcuchami ciężkimi, zanim te ostatnie zostaną uwolnione z polisomów, tworząc dimery

 • Co wywołuje chorobę zakaźną?
  Zasadowica metaboliczna

  Co wywołuje chorobę zakaźną?

  Chorobę zakaźną spośród wielkiej grupy bakterii wywołują w zasadzie tylko bakterie pasożytujące, podczas gdy pozostała ogromna liczba bakterii jest obojętna, a czasami nawet korzystna dla bytowania wyższych ustrojów (np. poprzez syntezę niezbędnych witamin w przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi). W wyniku zadziałania na ustrój bakterii chorobotwórczych, po przezwyciężeniu naturalnych swoistych lub nieswoistych barier immunologicznych, dochodzi

 • Czynnik chemotaktyczny
  Reakcja arthusa

  Czynnik chemotaktyczny

  Czynnik chemotaktyczny pojawia się również pod wpływem endotoksyny (przez rozszczepienie C5) oraz zmiażdżenia tkanek. W tym ostatnim wypadku powstaje ciepłostały czynnik o c.cz. 14 000 przez rozszczepienie C3, pod wpływem enzymu o właściwościach trypsyny. W ten sposób uszkodzenie tkanek wyzwala czynnik, powodujący nagromadzenie leukocytów – tych najważniejszych elementów odczynu zapalnego. Wykazano, że w obecności czynnika

 • Dystrofia mięśniowa
  Odczyn arthusa

  Dystrofia mięśniowa

  Dystrofia mięśniowa należy do chorób mięśni o nie ustalonej patogenezie. Choroba jest uwarunkowana genetycznie, chociaż niekiedy, w przypadkach niewystępowania jej u przodków, wydaje się, że jest ona następstwem przebytej mutacji. Klinicznie występują dwa rodzaje dystrofii. Pierwszy – to typ dziecięcy, występujący we wczesnym dzieciństwie i kończący się zwykle śmiercią w drugiej dekadzie życia z powodu

 • Działanie komplementu i przeciwciała na bakterie
  Zasadowica metaboliczna

  Działanie komplementu i przeciwciała na bakterie

  Działanie komplementu i przeciwciała na bakterie: Bakterie Gram-ujemne po zadziałaniu białek surowiczych tracą zdolność do rozmnażania, po czym przy udziale 1 i z o z y m u martwa bakteria ulega lizie. Błona komórki bakteryjnej składa się z zewnętrznej warstwy lipoproteidowej, środkowej lipopolisacharydowej i wewnętrznej mukopeptydowej, nadającej kształt bakterii. Przeciwciała wraz z C niszczą zewnętrzne

 • Dziecięca postać agammaglobulinemii
  Choroba thomsena

  Dziecięca postać agammaglobulinemii

  Dziecięca postać agammaglobulinemii, opisana przez Brutona (1952), należy do najczęstszych zespołów niedoborów przeciwciał. Dziedziczy się jako cecha recesywna sprzężona z chromosomem X – występuje u chłopców. Objawy chorobowe – polegające na wystąpieniu ciężkich zakażeń – pojawiają się zwykle dopiero w wieku kilku miesięcy (w okresie tuż po urodzeniu dzieci są zwykle zdrowe, ponieważ we krwi

 • Fagocytoza
  Odczyn arthusa

  Fagocytoza

  Pierwszym etapem jest immunoadherencja, polegająca na łączeniu się kompleksów antygen-przeciwciało na nieimmunizowanych komórkach. Ten proces odgrywa ważną rolę w odporności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej. Dla immunoadherencji komórek fagocytujących są niezbędne Cl,4,2 i 3. Receptory leukocytów dla przeciwciał cytofilnych, inaczej gamma-G nie wymagają aktywacji C. Następny etap polega na wchłonięciu obcego materiału po jego połączeniu z receptorami

 • Genetycznie uwarunkowane niedobory komplementu
  Grasica u zwierząt

  Genetycznie uwarunkowane niedobory komplementu

  Opisano niedobór inhibitora Cl (obrzęk naczynioruchowy Quinckego), niedobór C2 i częściowy niedobór C3 u ludzi. Opisano również niedobór Clq ze zmniejszoną odpornością na zakażenia. Wreszcie opisano znaczny polimorfizm C3 i C4, w obrębie C3 6 fenotypów oraz 4 fenotypy w obrębie C4. GENETYCZNE ASPEKTY ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ Problem ten wystąpił z pełną jaskrawością, kiedy w 1943

 • Genetycznie uwarunkowane odczyny odporności lub wrażliwości na wirusy
  Reakcja arthusa

  Genetycznie uwarunkowane odczyny odporności lub wrażliwości na wirusy

  Genetycznie uwarunkowane odczyny odporności lub wrażliwości na wirusy są zjawiskiem regularnym. Na przykład Lennox badając 20 różnych szczepów mysich wykazał, że określając wrażliwość na antygen grypowy można określić przynależność szczepową myszy, przy czym zdolność reagowania dziedziczy się zgodnie z prawem Mendla. Wykazano, że wystąpienie „słabej” lub „silnej” reakcji zależy wyłącznie od genotypu zwierzęcia, gdyż ta

 • Grasica
  Reakcja arthusa

  Grasica

  Rola grasicy w różnicowaniu komórek immunologicznie kompetentnych została wykazana na podstawie następujących przesłanek: W rozwoju filogenetycznym pełny rozwój reakcji immunologicznej występuje równocześnie z rozwojem grasicy jako samodzielnego narządu. Tymektomia, dokonana tuż po urodzeniu, u wielu gatunków powoduje zanik odczynowości immunologicznej w zależności od tego, w jakim stadium rozwojowym znajduje się grasica w chwili urodzenia. U

 • IMMUNOLOGICZNA REAKCJA HUMORALNA (PRODUKCJA PRZECIWCIAŁ)
  Choroba thomsena

  IMMUNOLOGICZNA REAKCJA HUMORALNA (PRODUKCJA PRZECIWCIAŁ)

  Na ogół przyjmuje się, że humoralna reakcja immunologiczna stanowi wyższy szczebel odpowiedzi immunologicznej niż reakcja komórkowa. Reakcja ta powstaje pod wpływem małych limfocytów, nie związanych z grasicą (zależnych od torby Fabrycjusza u ptaków oraz równoważnej tkanki przewodu pokarmowego u ssaków). Indukcja tych komórek następuje, podobnie jak w przypadku reakcji komórkowej, przez kontakt z antygenem, co

 • IMMUNOPATOLOGIA
  Choroba thomsena

  IMMUNOPATOLOGIA

  Od dawna już zauważono, że w przebiegu różnych epidemii najczęściej ginęli ludzie młodzi, zdolni do maksymalnej odporności, podczas gdy starcy przeżywali. Pierwszy Pirquet powiązał wystąpienie choroby z nadwrażliwością. Zagadnienie to najlepiej tłumaczy zakażenie myszy wirusem Choriomeningitis lymphocytica (LCM). Po zakażeniu mysz pada dopiero na 7 dzień z chwilą wystąpienia odporności. Wykazano, że w tym wypadku

 • ISTOTA CHOROBY ZAKAŹNEJ
  Zasadowica metaboliczna

  ISTOTA CHOROBY ZAKAŹNEJ

  Mimo na pozór prostego związku przyczynowego zarazka chorobotwórczego z wystąpieniem choroby zakaźnej jest to zagadnienie niezmiernie skomplikowane. W dobie wielkich odkryć bakteriologii – którą w medycynie można nazwać erą bakteriologiczną – wydawało się, że jednym decydującym czynnikiem w występowaniu choroby zakaźnej jest zarazek. Wprawdzie wielcy bakteriolodzy tego okresu zdawali już sobie sprawę z tego, że

 • ISTOTA SKURCZU MIĘŚNI
  Odczyn arthusa

  ISTOTA SKURCZU MIĘŚNI

  Wieloletnie badania doprowadziły do pewnego rodzaju zunifikowanej teorii skurczu mięśni na podstawach molekularnych. Dzięki zastosowaniu mikroskopu elektronowego i dyfrakcji promieni Roentgena (H. E. Huxley) wykazano, że micełle, tj. kurczliwe elementy mięśni w postaci włókien w poszczególnych sarkomerach są ułożone w idealnie regularny sposób (ryc. 97). Na przekroju poprzecznym występują regularne grube włókna miozyny, dookoła których

 • Istotne trudności teorii elekcji
  Reakcja arthusa

  Istotne trudności teorii elekcji

  Istotne trudności teorii elekcji, czyli wybrania komórki o odpowiednim kodzie genetycznym dla antygenu wprowadzonego do ustroju, polegają na przyjęciu olbrzymiej liczby kilku tysięcy różnych komórek immunologicznie kompetentnych (taką przyjmuje się liczbę możliwych antygenów). Toteż starano się znaleźć jakieś wyjścia, które mogłyby tę wielką liczbę różnorodnych komórek zmniejszyć. Jako pewnego rodzaju możliwe rozwiązanie przyjmuje się, że

 • Komórki uczestniczące w reakcjach odpornościowych
  Grasica u zwierząt

  Komórki uczestniczące w reakcjach odpornościowych

  Ostatnio mały limfocyt stał się komórką budzącą największe zainteresowanie. Morfologicznie nie różniący się mały limfocyt może stanowić: 1) komórkę immunologicznie kompetentną, wrażliwą na antygen, zdolną do zapoczątkowania szeregu odczynów odpornościowych, 2) komórkę o właściwościach długo żyjącej komórki pamięci immunologicznej, 3) nowo utworzoną komórkę efektorową (uczulony limfocyt) zdolną do bezpośredniej reakcji immunologicznej, 4) komórkę-prekursor komórki syntetyzującej

 • KOMÓRKOWY TYP REAKCJI ODPORNOŚCIOWEJ
  Grasica u zwierząt

  KOMÓRKOWY TYP REAKCJI ODPORNOŚCIOWEJ

  Aktywacja uczulonych limfocytów przez swoiste antygeny zdolne do wywołania komórkowego odczynu odpornościowego powoduje produkcję czynników rozpuszczalnych, które w następstwie mogą wywołać uszkodzenie lub zniszczenie obcej antygenowo tkanki. Komórkowemu typowi reakcji odpornościowej na ogół towarzyszy charakterystyczny stan gorączkowy, spowodowany uwalnianiem ciał pirogennych przez leukocyty obojętnochłonne oraz prawdopodobnie również’ przez komórki jednojądrzaste, uczestniczące w tym rodzaju reakcji.

 • Końcowa aktywacja komplementu
  Grasica u zwierząt

  Końcowa aktywacja komplementu

  Szybka neutralizacja niektórych wirusów wraz z uwalnianiem naczynioaktywnych peptydów może być następstwem wstępnej aktywacji Cl,4,2 – większość reakcji wymaga jednak końcowej aktywacji C. Rozszczepienie komponentu C3 (drogą klasyczną lub alternatywną) prowadzi do powstania frakcji C3a, uwalniającej histaminę z komórek tucznych, oraz C3b odpowiedzialnej za adherencję wraz z ułatwieniem fagocytozy bakterii i wirusów przez monocyty i

 • Łańcuchy kappa
  Choroba thomsena

  Łańcuchy kappa

  Łańcuchy kappa, podobnie jak lambda, posiadają część stałą od końca karboksylowego i zmienną od końca aminowego. Łańcuchy te posiadają te same główne cechy co łańcuchy lambda, tj. mniej więcej jednakowo długie części zmienną i stałą, zmienną długość łańcucha z powodu możliwości wstawek po 27 reszcie aminokwasowej, dwie symetryczne wewnętrzne pętle po około 60 reszt aminokwasowych

 • KWASICA METABOLICZNA (ODDECHOWA)
  Zasadowica metaboliczna

  KWASICA METABOLICZNA (ODDECHOWA)

  Niemożność oddawania C02 w płucach prowadzi w myśl równania Hendersona-Hasselbalcha do zwiększenia pCOa, względnie H2C03 w płynach tkankowych (C02 i H2C03 stoją za sobą w stanie równowagi), czego następstwem jest obniżenie pH w stanach niewyrównanej kwasicy. Jednocześnie ze zwiększeniem pC02 dochodzi do zwiększonej cewkowej re- absorpcji HCO3 przy jednoczesnej zwiększonej regeneracji HCO3 i zwiększonym wydalaniu

 • Limfocyty pochodne szpiku i grasicy
  Odczyn arthusa

  Limfocyty pochodne szpiku i grasicy

  Limfocyty pochodne szpiku i grasicy są komórkami krótko żyjącymi (3-5 dni), natomiast limfocyty z węzłów chłonnych i śledziony żyją długo (wiele lat), przy czym komórki te wędrują z prądem krwi do tkanek limfatycznych, nie dzieląc się. Wykazano, że znakowane lim- fofocyty, przeniesione do homologicznych zwierząt, stymulują limfocyty gospodarza, przenosząc na nie swoje piętno, co dowodzi,

 • Magnez
  Choroba thomsena

  Magnez

  Zmniejszenie poziomu magnezu w surowicy krwi powoduje tężyczkę. Przeciwnie działa zwiększenie jonów magnezu w surowicy krwi, które powoduje porażenie mięśni wskutek bloku nerwowo-mięśniowego. W tym stanie następuje zmniejszone uwalnianie acetylocholiny z zakończeń nerwowych, czemu przeciwdziałają jony wapnia. Macierzysta komórka szpikowa Macierzysta komórka szpikowa, o wyglądzie komórki limfoidalnej, nie jest jeszcze zdolna do żadnej swoistej reakcji

 • Małe limfocyty
  Zasadowica metaboliczna

  Małe limfocyty

  Małe limfocyty są także komórkami macierzystymi komórek pamięci immunologicznej. Pod wpływem antygenu komórki te ulegają przemianie w komórki pironinofilne, które następnie dzielą się produkując małe limfocyty zdolne do przenoszenia uczulenia na przeszczepy lub do reakcji opóźnionej nadwrażliwości (reakcje odpornościowe typu komórkowego). Istnieją pewne dane, że komórki te, będące pierwotnie komórkami ruchomymi, osiadają, co stwierdzono za

 • Mechanizm różnicowania się komórek immunologicznie kompetentnych w grasicy
  Reakcja arthusa

  Mechanizm różnicowania się komórek immunologicznie kompetentnych w grasicy

  Mechanizm różnicowania się komórek immunologicznie kompetentnych w grasicy został częściowo wyjaśniony przede wszystkim na przykładzie badań z implantacją grasicy zamkniętej w komorach miliporowych (komory szczelnie zamknięte, o takiej przepuszczalności ścian, że komórki nie mogą przejść przez nie, natomiast płyny tkankowe przechodzą swobodnie). W badaniach tych okazało się, że w tak im- plantowanej grasicy komórki limfoidalne

 • Mechanizmy uszkadzające tkanki w chorobach uczuleniowych
  Odczyn arthusa

  Mechanizmy uszkadzające tkanki w chorobach uczuleniowych

  Mechanizmy uszkadzające tkanki w chorobach uczuleniowych obejmują wg Coombsa i Gella następujące typy reakcji: 1. Odczyn (wstrząs) anafilaktyczny. Reakcję zapoczątkowuje zwykle antygen (alergen), reagujący z biernie uczulonymi przez przeciwciała produkowane przez inne komórki komórkami tkankowymi, co prowadzi do wyzwolenia substancji biologicznie czynnych (por. rozdz. Komplement). 2. Reakcja cytotoksyczna. Ten typ reakcji polega na interakcji przeciwciała

 • Minimalna długość łańcucha PLL
  Choroba thomsena

  Minimalna długość łańcucha PLL

  Minimalna długość łańcucha PLL dla wywołania reakcji jako nośnika w sprzężeniu z DNP wynosi 7-8 reszt lizynowych. DNP-PLL nie u wszystkich świnek morskich wywołuje reakcję odpornościową typu komórkowego. W tym wypadku istniejący blok można przezwyciężyć sprzęgając DNP-PLL z pełnowartościowym białkiem. Ten wynik badania dowodzi, że dla zainicjowania reakcji immunologicznej niezbędna jest dostateczna długość łańcucha polipeptydowego

 • Nabywanie tolerancji na przeszczep
  Grasica u zwierząt

  Nabywanie tolerancji na przeszczep

  Nabywanie tolerancji na przeszczep odbywa się zawsze z uszkodzeniem aparatu immunologicznego ustroju, czego następstwem jest zazwyczaj znaczne uszkodzenie ustroju gospodarza, wyrażające się powstaniem choroby karłowatości (ang. runt disease). Myszy z chorobą karłowatości tracą niemal całą tkankę limfatyczną i zazwyczaj padają w młodym wieku. Niezależnie od tolerancji może też powstać zjawisko adaptacji przeszczepu. Widoczne jest ono

 • Nadmiar dostarczonych alkaliów do ustroju
  Zasadowica metaboliczna

  Nadmiar dostarczonych alkaliów do ustroju

  Nadmiar dostarczonych alkaliów do ustroju powoduje zasadowicę, która ulega pogorszeniu przy jednoczesnej hipokaliemii. Klasycznym przykładem była dieta Sippy’ego w leczeniu choroby wrzodowej żołądka. Podawanie mleka z jednoczesnym odsysaniem soku żołądkowego prowadziło do nadmiernej podaży wapnia do nerki, co przy istniejącym zasadowym moczu pierwotnym prowadziło do ograniczenia zdolności – zagęszczenia moczu, a czego następstwem była utrata

 • Napadowe okresowe porażenie rodzinne
  Reakcja arthusa

  Napadowe okresowe porażenie rodzinne

  W zaburzeniach końcowej płytki nerwowo-mięśniowej dużą rolę odgrywają jony potasu. Pod wpływem dożylnego wstrzyknięcia 1% roztworu chlorku potasowego dochodzi do skurczu tężcowego mięśni, nie różniącego się od skurczu tężcowego wywołanego acetylocholiną. Stąd jony potasu wywierają również działanie antagonistyczne w stosunku do tubokuraryny. Na tle zaburzeń poziomu potasu dochodzi w bardzo rzadkich wypadkach do okresowego porażenia

 • Następstwa ciężkiej kwasicy
  Odczyn arthusa

  Następstwa ciężkiej kwasicy

  Następstwa ciężkiej kwasicy są dla ustroju zawsze bardzo poważne. Przede wszystkim dochodzi do upośledzenia kurczliwości mięśnia sercowego z obniżeniem pojemności wyrzutowej serca. W ciężkich przypadkach dochodzi do ostrej niewydolności krążenia z zaburzeniami rytmu i zatrzymaniem akcji serca. Przyczyną tych zaburzeń jest najczęściej utrata jonów potasowych przez komórkę na skutek nadmiernego przenikania do komórki jonów wodorowych

 • Nowotwory
  Grasica u zwierząt

  Nowotwory

  Nowotwory – w wyniku mutacji somatycznej komórek – są antygenowo obce dla macierzystego ustroju i odrzucane podobnie jak w reakcji odrzucania przeszczepu. Z powodu szybkiego narastania masy guza zazwyczaj dochodzi jednak do „porażenia immunologicznego”, wyrażającego się wygasaniem reakcji immunologicznej ustroju w stosunku do rosnącego nowotworu. Stąd operacyjne usunięcie masy guza spełnia nie tylko postulat usunięcia

 • Odczyn Arthusa
  Choroba thomsena

  Odczyn Arthusa

  W przypadku wielokrotnego wprowadzenia dużych ilości antygenu do tkanki powstaje szczególny rodzaj miejscowego odczynu uczuleniowego ustroju, nazwany odczynem Arthusa od autora, który opisał go jako pierwszy. W tym wypadku, wskutek wytwarzania w miejscu wstrzykiwania kompleksów antygen-przeciwciała, dochodzi do aktywacji komplementu z wszystkimi jego następstwami (nagromadzenie leukocytów i uwalnianie mediatorów zapalenia). Powstaje ostry stan zapalny z

 • ODPORNOŚĆ
  Zasadowica metaboliczna

  ODPORNOŚĆ

  W miarę ewolucyjnego rozwoju żywych ustrojów zachowanie integralności stawało się coraz bardziej nieodzownym warunkiem ich istnienia – im bardziej bowiem skomplikowany stawał się żywy ustrój, tym łatwiej pod wpływem obcych substancji dochodziło do jego uszkodzenia aż do zagłady, czyli śmierci, włącznie. Toteż warunkiem dalszego rozwoju stało się na pewnym szczeblu rozwinięcie wyspecjalizowanego układu odpornościowego. W

 • Pobudzenie proliferacji komórek
  Reakcja arthusa

  Pobudzenie proliferacji komórek

  Pobudzenie proliferacji komórek może odbywać się na zasadzie translacyjnej teorii regulacji syntezy białek. Z chwilą związania znajdujących się na powierzchni komórki przeciwciał następuje uwolnienie enzymów syntezy przeciwciał wraz z syntezą odpowiedniego m-RNA. Wielkość tego odczynu zależy od ilości antygenu: im większa ilość antygenu, tym żywsza reakcja. Z kolei jednak nadmiar antygenu może doprowadzić do wyczerpania

 • POBUDZENIE NERWOWO-MIĘŚNIOWE
  Odczyn arthusa

  POBUDZENIE NERWOWO-MIĘŚNIOWE

  W spoczynku pomiędzy włóknami nerwowymi a mięśniowymi istnieje różnica potencjałów, wynosząca około 90 mV (pomiędzy obydwoma stronami błon powierzchniowych), przy czym na powierzchni wewnętrznej panuje potencjał ujemny, na zewnętrznej dodatni. W tym układzie panuje więc pewnego rodzaju stan polaryzacji, uwarunkowany przede wszystkim stosunkiem wewnątrzkomórkowego i zewnątrzkomórkowego stężenia jonów potasu. Pobudzenie nerwu albo krótkie pobudzenie katodowe

 • PODSTAWOWE MECHANIZMY ODPORNOŚCI – REAKCJA KOMÓRKOWA I HUMORALNA
  Zasadowica metaboliczna

  PODSTAWOWE MECHANIZMY ODPORNOŚCI – REAKCJA KOMÓRKOWA I HUMORALNA

  W zasadzie zjawiska odporności ustroju możemy podzielić na swoiste i nieswoiste. Do swoistych mechanizmów odporności będziemy zaliczali każdą reakcję ustroju, w której mechanizmy odpornościowe są skierowane wybiórczo przeciwko obcemu antygenowi, natomiast każdą inną reakcję odpornościową ustroju, zależną od obecności prawidłowych składników (komplement, properdyna, interferon, lizozym, beta-lizyna i inne białka osocza) lub komórek (leukocyty obojętnochłonne, płytki

Kalendarz:

Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Lis    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najnowsze wpisy

Nasza ankieta:

Czy powinniśmy częściej dodawać nowe zdjęcia i artykuły na naszej witrynie?

View Results

Loading ... Loading ...

Kategorie

Losowe artykuły:

Archiwa