|  | 

Choroba thomsena

Chemotaksja

Chemotaksja
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Po dodaniu kompleksów antygen-przeciwciało do świeżej surowicy następuje wydzielenie ciepłochwiejnego czynnika chemotaktycznego. Mechanizm chemotaktyczny bierze również udział w wywoływaniu miejscowej nadwrażliwości (odczyn Arthusa), powodując wnikanie leukocytów wskutek wytworzenia C3″ do miejsc lokalnego występowania agregatów antygen-przeciwciało w ścianach naczyń. Temu odczynowi można zapobiec przez stosowanie odpowiednich inhibitorów C3. Poza tym aktywność chemotaktyczna pojawia się pod wpływem plazminy, aktywowanej streptokinazą. Czynnik chemotaktyczny powstały pod wpływem C3 ma c.cz. ok. 6000 i obok akumulacji leukocytów powoduje zwiększenie przepuszczalności naczyń. Czynnik chemotaktyczny powstały pod wpływem C5 ma c.cz. 8500 i wreszcie czynnik chemotaktyczny o wysokim c.cz. powstaje pod wpływem C5,6,7.

Badania niefrakcjonowanych komórek węzłów chłonnych

Badania niefrakcjonowanych komórek węzłów chłonnych wykazały, że tylko 10% lub mniej komórek stymulowanych swoistym antygenem produkuje przeciwciała, podczas gdy cała reszta stymulowanych limfocytów bierze udział w reakcji komórkowej. W stanach chorobowych, w których występuje zmniejszona odczynowość typu komórkowego (choroba Hodgkina, różyczka) transformacja blastyczna pod wpływem PHA jest obniżona, natomiast w stanach upośledzonej produkcji przeciwciał (hipogammaglobulinemia) zarówno odczyn komórkowy, jak i transformacja blastyczna na PHA są prawidłowe. Stąd wypływa wniosek, że każda reakcja odpornościowa zależy od obecności krążących uczulonych małych limfocytów, z których mniejsza część przekształca się w komórki produkujące przeciwciała, natomiast większość – w komórki biorące udział w reakcji komórkowej.

chemotaksja

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Anafilatoksyna

    Anafilatoksyna

    Anafilatoksyna obejmuje toksyczną aktywność normalnej surowicy świnki morskiej po dodaniu antygenu i swoistych przeciwciał. Anafilatoksyna wywołuje skurcz m.m. gładkich (głównie oskrzeli) – po wielokrotnym podaniu przestaje działać, co określa się mianem odczulenia lub tachyfilaksji. Jednym z elementów działania jest degranulacja komórek tucznych z wyzwoleniem histaminy. Jednocześnie następuje zwiększenie przepuszczalności naczyń. Produkcja anafilatoksyny jest wynikiem połączenia

  • Dziecięca postać agammaglobulinemii

    Dziecięca postać agammaglobulinemii

    Dziecięca postać agammaglobulinemii, opisana przez Brutona (1952), należy do najczęstszych zespołów niedoborów przeciwciał. Dziedziczy się jako cecha recesywna sprzężona z chromosomem X – występuje u chłopców. Objawy chorobowe – polegające na wystąpieniu ciężkich zakażeń – pojawiają się zwykle dopiero w wieku kilku miesięcy (w okresie tuż po urodzeniu dzieci są zwykle zdrowe, ponieważ we krwi