|  | 

Odczyn arthusa

Fagocytoza

Fagocytoza
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Pierwszym etapem jest immunoadherencja, polegająca na łączeniu się kompleksów antygen-przeciwciało na nieimmunizowanych komórkach. Ten proces odgrywa ważną rolę w odporności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej. Dla immunoadherencji komórek fagocytujących są niezbędne Cl,4,2 i 3. Receptory leukocytów dla przeciwciał cytofilnych, inaczej gamma-G nie wymagają aktywacji C. Następny etap polega na wchłonięciu obcego materiału po jego połączeniu z receptorami komórki i przy udziale czynników osoczowych, z których najważniejsze jest przeciwciało typu gamma-G, powodujące opsonizację fagocytowanej substancji. Cl,4,2 i 3 wspomagają proces wchłaniania. Sam proces wchłaniania wymaga energii pochodzącej z glikolizy leukocytów. Wreszcie ostatnim etapem fagocytozy jest trawienie. Rola wszystkich komponent C jest podkreślana w tym procesie.

Ewolucyjne pochodzenie immunoglobulin
Interesujący problem przedstawia ewolucyjne pochodzenie immunoglobulin. Ciekawą sugestię w tym względzie wysunęli Hill i wsp. (ryc. 112), którzy na podstawie analizy sekwencji aminokwasów łańcuchów immunoglobulin przyjęli, że prekursorowy łańcuch polipeptydowy, złożony ze 110 reszt aminokwasowych, przez podwojenie dał pierwotny łańcuch lekki złożony z 220 reszt aminokwasowych, który uległ następnie zróżnicowaniu w łańcuch kappa i lambda. Z kolei pierwotny łańcuch lekki przez podwojenie dał pierwotny łańcuch ciężki, złożony z 440 reszt aminokwasowych, który uległ następnie zróżnicowaniu w łańcuchy a, -¡, n, 5 i e, W związku z tym należy nadmienić, że pewne mechanizmy humoralne jeszcze przed rozwojem płodowym grasicy (np. komórki krwiotwórcze płodowej wątroby) po przeszczepieniu są zdolne produkować gamma-globuliny (przeciwciała) przeciw erytrocytom owcy. Dalsze badania wykazały, że komórki limfoidalne wczesnych okresów rozwojowych jeszcze przed ich różnicowaniem się w grasicy są już zdolne do wytwarzania pewnych pierwotnych łańcuchów immuglobulin, jednak rozszerzenie zasięgu ich syntezy jest możliwe dopiero pod wpływem dojrzewania w grasicy.

fagocytoza

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • AUTOIMMUNIZACJA

    AUTOIMMUNIZACJA

    Zjawisko to polega na wystąpieniu odporności przeciwko własnym komórkom, tkankom, a nawet całym narządom. Dawniejsi badacze, opierając się na pracach Ehrlicha i Morgenrotha, autorów słynnego powiedzenia: „horror autotoxicus” zakładali, że mechanizmy odpornościowe ustroju mogą być wzbudzone jedynie przez antygeny obce danemu ustrojowi. Nowsze badania tego poglądu nie potwierdziły, do czego przyczynił się przede wszystkim uczeń

  • CHOROBY UKŁADU MIĘŚNIOWEGO

    CHOROBY UKŁADU MIĘŚNIOWEGO

    Z zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego należy wymienić niedomogę mięśniową (myasthenia gravis), napadowe okresowe porażenie rodzinne, myotonia congenita i inne. Niedomoga mięśniowa (myasthenia gravis) polega na występowaniu nagłego osłabienia mięśni z uczuciem znużenia, bez jakichkolwiek innych objawów nerwowych lub mięśniowych. Jako pierwszy porażeniu ulega zwykle mięsień zewnętrzny oka, następnie mięsień twarzowy oraz mięśnie żwacze i mięśnie biorące