|  | 

Reakcja arthusa

Grasica

Grasica
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Rola grasicy w różnicowaniu komórek immunologicznie kompetentnych została wykazana na podstawie następujących przesłanek: W rozwoju filogenetycznym pełny rozwój reakcji immunologicznej występuje równocześnie z rozwojem grasicy jako samodzielnego narządu. Tymektomia, dokonana tuż po urodzeniu, u wielu gatunków powoduje zanik odczynowości immunologicznej w zależności od tego, w jakim stadium rozwojowym znajduje się grasica w chwili urodzenia. U świnki morskiej rozwój grasicy jest już ukończony przed urodzeniem i dlatego zwierzęta te nie są wrażliwe na tymektomię dokonaną w okresie okołoporodowym. Natomiast myszy i szczury, u których grasica dojrzewa dopiero w kilka dni po urodzeniu, są bardzo wrażliwe na ten zabieg. Hipoplazja grasicy w zespole Nezelofa i aplazja w zespole di Georgia z następowymi zaburzeniami odczynów immunologicznych są dowodem, że również u człowieka grasica odgrywa istotną rolę w procesie dojrzewania komórek immunologicznie kompetentnych.

Grasica rozwija się w okresie życia płodowego i w chwili urodzenia stanowi duży narząd, który rośnie i utrzymuje się do okresu pokwitania płciowego, po czym zanika. Zanik grasicy w tym okresie nie jest jednak kompletny, czego dowodem jest to, że po całkowitym usunięciu grasicy u dorosłych zwierząt również występują pewne objawy ubytkowe w zakresie odczynów odpornościowych. Dojrzała grasica składa się z komórek dwojakiego pochodzenia: w centrum zrazika występują komórki nabłonkowo-siateczkowe pochodzenia entodermałnego, natomiast na obwodzie zrazika występują komórki limfoidalne pochodzenia mezenchymalnego. W centrum grasicy występują ponadto tzw. ciałka Hassala, które stanowią prawdopodobnie skupienia cylindrycznie ułożonych komórek nabłonkowo-siateczkowych. W odróżnieniu od grasicy dojrzałej grasica płodowa składa się wyłącznie z komórek typu nabłonkowo-siateczkowych. Schemat budowy grasicy przedstawia ryc. 102.

Występujące w obwodowej części zrazika grasicy komórki limfoidalne wchodzą tutaj permanentnie z prądu krwi i następnie opuszczają grasicę przechodząc ponownie do prądu krwi. Podczas pobytu tych komórek w grasicy dokonuje się pierwszy etap różnicowania się komórek macierzystych w komórki immunologicznie kompetentne. Najlepszym dowodem tego procesu jest to, że u zwierząt napromienionych śmiertelnymi dawkami promieni rentgenowskich limfocyty ze szpiku są zdolne do repopulacji wszystkich narządów limfoidalnych, łącznie ze szpikiem, natomiast komórki z grasicy zdolne są do repopulacji już tylko śledziony i węzłów chłonnych, ale nie szpiku. Ponieważ u tymektomizowanych zwierząt występuje prawie zupełny brak limfocytów, przypuszcza się, że do zadań grasicy należy również zaopatrzenie ustroju w odpowiednią pulę limfocytów (komórek immunologicznie kompetentnych).

grasica

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • ATP w skurczu mięśnia

    ATP w skurczu mięśnia

    Istotną rolę w skurczu mięśnia spełnia ATP, utrzymujący w spoczynku mięsień giętkim i rozciągliwym (stan ten jest stabilizowany przez jony wapnia i magnezu) oraz dostarczający energii dla skurczu. Tuż przed skurczem, na skutek przejścia ATP w ADP następuje sztywnienie mięśnia wraz z produkcją ciepła. Duże znaczenie ma też resynteza ATP z ADP dzięki reakcji ADP

  • Choroba posurowicza

    Choroba posurowicza

    W odróżnieniu od anafilaksji choroba rozwija się już po jednorazowym wstrzyknięciu antygenu (surowicy). Objawy chorobowe występują zazwyczaj dopiero po 8-12 dniach od wstrzyknięcia dużej dawki surowicy, w postaci silnie swędzącej pokrzywki na całym ciele, z obrzmieniem stawów i gorączką. Czas wylęgania choroby jest potrzebny dla wytworzenia dostatecznej ilości przeciwciał, które reagując z krążącą jeszcze obcą