|  | 

Choroba thomsena

IMMUNOLOGICZNA REAKCJA HUMORALNA (PRODUKCJA PRZECIWCIAŁ)

IMMUNOLOGICZNA REAKCJA HUMORALNA (PRODUKCJA PRZECIWCIAŁ)
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Na ogół przyjmuje się, że humoralna reakcja immunologiczna stanowi wyższy szczebel odpowiedzi immunologicznej niż reakcja komórkowa. Reakcja ta powstaje pod wpływem małych limfocytów, nie związanych z grasicą (zależnych od torby Fabrycjusza u ptaków oraz równoważnej tkanki przewodu pokarmowego u ssaków). Indukcja tych komórek następuje, podobnie jak w przypadku reakcji komórkowej, przez kontakt z antygenem, co prowadzi do powstania komórek blastycznych, które następnie przechodzą w komórki plazmatyczne, produkujące przeciwciała. Komórki plazmatyczne są już komórkami końcowymi, gdyż nie mogą ulegać przemianie w żadne inne komórki. Rola makrofagów we współdziałaniu w procesie zróżnicowania małych limfocytów w komórki plazmatyczne jest jeszcze nie wyjaśniona: przyjmuje się, że obecność tych komórek jest niezbędna, jednak badania z prostymi antygenami (np. poli-L-lizyną) wykazały zapoczątkowanie reakcji syntezy przeciwciał również w nieobecności makrofagów, natomiast w przypadku użycia złożonych białek jako antygenów reakcja nie zachodzi bez udziału makrofagów.

Kluczowym problemem syntezy przeciwciał jest sprawa kodu genetycznego dla syntezy tych białek. Odkąd poznano genetyczny mechanizm syntezy białek nie ulega wątpliwości, że również dla syntezy białek-przeciwciał musi istnieć odpowiedni kod genetyczny, według którego następuje synteza wielu tysięcy różnych przeciwciał. Istnieją dwie, całkowicie odmienne, koncepcje na ten temat: teoria instrukcji i teoria selekcji, zwana też teorią elekcyjną.

immunologiczna-reakcja-humoralna-produkcja-przeciwcial

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Anafilatoksyna

    Anafilatoksyna

    Anafilatoksyna obejmuje toksyczną aktywność normalnej surowicy świnki morskiej po dodaniu antygenu i swoistych przeciwciał. Anafilatoksyna wywołuje skurcz m.m. gładkich (głównie oskrzeli) – po wielokrotnym podaniu przestaje działać, co określa się mianem odczulenia lub tachyfilaksji. Jednym z elementów działania jest degranulacja komórek tucznych z wyzwoleniem histaminy. Jednocześnie następuje zwiększenie przepuszczalności naczyń. Produkcja anafilatoksyny jest wynikiem połączenia

  • Chemotaksja

    Chemotaksja

    Po dodaniu kompleksów antygen-przeciwciało do świeżej surowicy następuje wydzielenie ciepłochwiejnego czynnika chemotaktycznego. Mechanizm chemotaktyczny bierze również udział w wywoływaniu miejscowej nadwrażliwości (odczyn Arthusa), powodując wnikanie leukocytów wskutek wytworzenia C3″ do miejsc lokalnego występowania agregatów antygen-przeciwciało w ścianach naczyń. Temu odczynowi można zapobiec przez stosowanie odpowiednich inhibitorów C3. Poza tym aktywność chemotaktyczna pojawia się pod wpływem