|  | 

Odczyn arthusa

ISTOTA SKURCZU MIĘŚNI

ISTOTA SKURCZU MIĘŚNI
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wieloletnie badania doprowadziły do pewnego rodzaju zunifikowanej teorii skurczu mięśni na podstawach molekularnych. Dzięki zastosowaniu mikroskopu elektronowego i dyfrakcji promieni Roentgena (H. E. Huxley) wykazano, że micełle, tj. kurczliwe elementy mięśni w postaci włókien w poszczególnych sarkomerach są ułożone w idealnie regularny sposób (ryc. 97). Na przekroju poprzecznym występują regularne grube włókna miozyny, dookoła których w takim samym układzie heksagonalnym występują cienkie włókna aktyny. Sarkomery stanowią kurczliwe jednostki mięśnia, składające się z dwóch włókien grubych i jednego cienkiego. Na przekroju podłużnym widoczne są strefy: I – izotropowa, A – anizotropowa i Z – graniczna. W części izotropowej występują tylko włókna aktyny, w części środkowej (H) tylko włókna miozyny i w bocznych częściach strefy A włókna miozyny i aktyny.

W powiększeniu 120 000 występują pomiędzy włóknami miozyny i aktyny tzw. „głowy miozyny” (dawniej mostki) w regularnych odstępach co 130 A wzdłuż włókien miozyny. Głowy miozyny wykazują aktywność ATP-azową, dzięki czemu w czasie skurczu następuje rozszczepienie ATP z dostarczeniem energii.

istota-skurczu-miesni

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Objawy Parkinsona

    Objawy Parkinsona

    Objawy Parkinsona PARKINSON – GDY CIAŁO ODMAWIA POSŁUSZEŃSTWA Problemy z poruszaniem, zaburzenia ruchowe występujące w różnych partiach ciała – to może być choroba Parkinsona. Jeśli osoba z Twojej rodziny bądź najbliższego otoczenia wykazuje tego typu skłonności, nie lekceważ jego stanu. Parkinson, objawy: sygnały nadchodzącej choroby pojawiają się już na wiele lat przed jednoznacznym zdiagnozowaniem schorzenia.

  • AUTOIMMUNIZACJA

    AUTOIMMUNIZACJA

    Zjawisko to polega na wystąpieniu odporności przeciwko własnym komórkom, tkankom, a nawet całym narządom. Dawniejsi badacze, opierając się na pracach Ehrlicha i Morgenrotha, autorów słynnego powiedzenia: „horror autotoxicus” zakładali, że mechanizmy odpornościowe ustroju mogą być wzbudzone jedynie przez antygeny obce danemu ustrojowi. Nowsze badania tego poglądu nie potwierdziły, do czego przyczynił się przede wszystkim uczeń