|  | 

Grasica u zwierząt

Komórki uczestniczące w reakcjach odpornościowych

Komórki uczestniczące w reakcjach odpornościowych
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Ostatnio mały limfocyt stał się komórką budzącą największe zainteresowanie. Morfologicznie nie różniący się mały limfocyt może stanowić: 1) komórkę immunologicznie kompetentną, wrażliwą na antygen, zdolną do zapoczątkowania szeregu odczynów odpornościowych, 2) komórkę o właściwościach długo żyjącej komórki pamięci immunologicznej, 3) nowo utworzoną komórkę efektorową (uczulony limfocyt) zdolną do bezpośredniej reakcji immunologicznej, 4) komórkę-prekursor komórki syntetyzującej przeciwciała lub młodą postać komórki syntetyzującej przeciwciała (przed przekształceniem się w komórkę plazmatyczną), 5) ko- mórkę-prekursor niektórych typów komórek uczestniczących w pewnych rodzajach odczynów transplantacyjnych.

Z kolei duży limfocyt może być: 1) komórką wrażliwą na antygen (uczulonym limfocytem), 2) immunologicznie aktywną komórką wędrującą do różnych miejsc, gdzie ulega ona przetworzeniu w komórkę syntetyzującą przeciwciała (wędrującą do kosmków jelita), 3) komórką dzielącą się, z której powstają następnie małe limfocyty.

komorki-uczestniczace-w-reakcjach-odpornosciowych

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Badania migracji macierzystych komórek szpikowych

    Badania migracji macierzystych komórek szpikowych

    Badania migracji macierzystych komórek szpikowych (limfocytów) do grasicy i następnie węzłów chłonnych i śledziony wykazały, że za każdym razem po przejściu z jednego narządu do następnego komórki te nabywają innych właściwości. W związku z tym komórki szpikowe mogą zasiedlać wszystkie tkanki limfoidalne, komórki grasicze już tylko grasicę i węzły chłonne oraz śledzionę, ale nie szpik

  • Ciężar cząsteczkowy łańcuchów lekkich

    Ciężar cząsteczkowy łańcuchów lekkich

    Ciężar cząsteczkowy łańcuchów lekkich wynosi około 23 000, łańcuchów ciężkich – 50 000. W trakcie syntezy immunoglobulin najpierw występuje całkowicie oddzielna synteza łańcuchów ciężkich i lekkich (na oddzielnych polisomach). Uwolnione łańcuchy lekkie – syntetyzowane dwa razy szybciej niż łańcuchy ciężkie – łączą się z łańcuchami ciężkimi, zanim te ostatnie zostaną uwolnione z polisomów, tworząc dimery