|  | 

Zasadowica metaboliczna

KWASICA METABOLICZNA (ODDECHOWA)

KWASICA METABOLICZNA (ODDECHOWA)
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Niemożność oddawania C02 w płucach prowadzi w myśl równania Hendersona-Hasselbalcha do zwiększenia pCOa, względnie H2C03 w płynach tkankowych (C02 i H2C03 stoją za sobą w stanie równowagi), czego następstwem jest obniżenie pH w stanach niewyrównanej kwasicy. Jednocześnie ze zwiększeniem pC02 dochodzi do zwiększonej cewkowej re- absorpcji HCO3 przy jednoczesnej zwiększonej regeneracji HCO3 i zwiększonym wydalaniu H+, co prowadzi do kompensacji istniejącej kwasicy. Stąd zwiększenie pHC03 (dawna „rezerwa alkaliczna” v. Slyke’a) jest znamienne dla kwasicy gazowej.

Do kwasicy gazowej prowadzą wszystkie zaburzenia wentylacyjne płuc, przebiegające zazwyczaj jeszcze z hipoksją. Tu należą wszystkie przewlekłe zapalenia płuc i oskrzeli, zwłaszcza prowadzące do zwłóknienia (gruźlica, krzemica płuc itp.), przeszkody mechaniczne wykonywania ruchów oddechowych i wentylacji (zniekształcenia klatki piersiowej, zwężenia dróg oddechowych), porażenia mięśni oddechowych itp. Kwasicę gazową powodują również zaburzenia w krążeniu płucnym, utrudniające oddawanie C02 (niewydolność krążenia, przecieki z powodu patologicznych połączeń prawego krążenia z lewym). Lekka kwasica gazowa powstaje podczas snu z powodu obniżenia wrażliwości ośrodka oddechowego – z tych samych przyczyn powstaje kwasica gazowa z powodu porażenia ośrodka oddechowego (morfina, barbiturany, alkohol etylowy, narkoza). Wreszcie do kwasicy gazowej prowadzi również podawanie środków hamujących anhydrazę węglanową z powodu zwiększonego oddawania C02 .przez erytrocyty.

kwasica-metaboliczna-oddechowa

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Analiza sekwencji aminokwasów łańcuchów lekkich

    Analiza sekwencji aminokwasów łańcuchów lekkich

    Analiza sekwencji aminokwasów łańcuchów lekkich wykazała, że składają się one z 213 do 221 reszt aminokwasowych (por. ryc. 111). Łańcuchy lambda występujące u człowieka mogą różnić się nie tylko sekwencją aminokwasów, lecz również długością. Większość łańcuchów lambda rozpoczyna się od końca aminowego grupą aminową, zablokowaną prawdopodobnie kwasem pirolidonokarboksylowym (stanowiącym cykliczną formę glutaminy – oznaczoną skrótem

  • Choroba Thomsena

    Choroba Thomsena

    Choroba Thomsena (myotonia congenita). Choroba ta polega na występowaniu zamiast krótkotrwałych dowolnych skurczów (np. żucia) całych serii skurczów, co prowadzi do niemożności zamknięcia ust lub otwarcia ręki zamkniętej w pięść. U tych chorych po elektrycznym pobudzeniu mięśnia skurcz utrzymuje się jeszcze przez pewien okres już po ustaniu drażnienia. U kóz, u których niekiedy występuje podobne