|  | 

Choroba thomsena

Magnez

Magnez
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Zmniejszenie poziomu magnezu w surowicy krwi powoduje tężyczkę. Przeciwnie działa zwiększenie jonów magnezu w surowicy krwi, które powoduje porażenie mięśni wskutek bloku nerwowo-mięśniowego. W tym stanie następuje zmniejszone uwalnianie acetylocholiny z zakończeń nerwowych, czemu przeciwdziałają jony wapnia.

Macierzysta komórka szpikowa

Macierzysta komórka szpikowa, o wyglądzie komórki limfoidalnej, nie jest jeszcze zdolna do żadnej swoistej reakcji odpornościowej. Dopiero po przejściu do grasicy lub torby Fabrycjusza u ptaków staje się ona komórką immunologiczną kompetentną, tj. zdolną do reagowania swoistym odczynem odpornościowym pod wpływem obcego antygenu. Kiedy komórka staje się immunologicznie kompetentna, jest ona prawdopodobnie już tylko zdolna do reagowania z jednym antygenem. Innymi słowy – w sensie immunologicznym z omnipotentnej macierzystej komórki szpikowej staje się ona już tylko unipotentną komórką immunologiczną. Proces dalszego różnicowania się jest jeszcze bardzo skomplikowany stąd defekty komórki immunologicznie kompetentnej mogą wystąpić na różnych poziomach różnicowania się, jednak wynik jest już zawsze ten sam. 

magnez

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Anafilatoksyna

    Anafilatoksyna

    Anafilatoksyna obejmuje toksyczną aktywność normalnej surowicy świnki morskiej po dodaniu antygenu i swoistych przeciwciał. Anafilatoksyna wywołuje skurcz m.m. gładkich (głównie oskrzeli) – po wielokrotnym podaniu przestaje działać, co określa się mianem odczulenia lub tachyfilaksji. Jednym z elementów działania jest degranulacja komórek tucznych z wyzwoleniem histaminy. Jednocześnie następuje zwiększenie przepuszczalności naczyń. Produkcja anafilatoksyny jest wynikiem połączenia

  • Chemotaksja

    Chemotaksja

    Po dodaniu kompleksów antygen-przeciwciało do świeżej surowicy następuje wydzielenie ciepłochwiejnego czynnika chemotaktycznego. Mechanizm chemotaktyczny bierze również udział w wywoływaniu miejscowej nadwrażliwości (odczyn Arthusa), powodując wnikanie leukocytów wskutek wytworzenia C3″ do miejsc lokalnego występowania agregatów antygen-przeciwciało w ścianach naczyń. Temu odczynowi można zapobiec przez stosowanie odpowiednich inhibitorów C3. Poza tym aktywność chemotaktyczna pojawia się pod wpływem