|  | 

Odczyn arthusa

Następstwa ciężkiej kwasicy

Następstwa ciężkiej kwasicy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Następstwa ciężkiej kwasicy są dla ustroju zawsze bardzo poważne. Przede wszystkim dochodzi do upośledzenia kurczliwości mięśnia sercowego z obniżeniem pojemności wyrzutowej serca. W ciężkich przypadkach dochodzi do ostrej niewydolności krążenia z zaburzeniami rytmu i zatrzymaniem akcji serca. Przyczyną tych zaburzeń jest najczęściej utrata jonów potasowych przez komórkę na skutek nadmiernego przenikania do komórki jonów wodorowych – stąd powstaje hiperkaliemia płynów pozakomórkowych. Kwasica (poza przypadkami kwasicy cewkowej nerek lub zahamowania anhydrazy węglanowej, kiedy następuje- utrata K+) przebiega z reguły z przesunięciem potasu z wnętrza komórek do przestrzeni pozakomórkowej, czego następstwem jest depolaryzacja mięśnia sercowego i układu bodźcoprzewodzącego (obecność potasu w komórce warunkuje pewien potencjał spoczynkowy komórki), prowadząca do zaburzeń akcji serca. Ponieważ jednocześnie nadmiar jonów wodorowych obniża reakcję mięśniówki naczyń na katecholaminy łatwo dochodzi do wstrząsu. Stąd np. utrata krwi, która w prawidłowym stanie równowagi kwasowo-zasadowej nie spowodowałaby żadnych następstw, w kwasicy może już spowodować wstrząs.

nastepstwa-ciezkiej-kwasicy

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • AUTOIMMUNIZACJA

    AUTOIMMUNIZACJA

    Zjawisko to polega na wystąpieniu odporności przeciwko własnym komórkom, tkankom, a nawet całym narządom. Dawniejsi badacze, opierając się na pracach Ehrlicha i Morgenrotha, autorów słynnego powiedzenia: „horror autotoxicus” zakładali, że mechanizmy odpornościowe ustroju mogą być wzbudzone jedynie przez antygeny obce danemu ustrojowi. Nowsze badania tego poglądu nie potwierdziły, do czego przyczynił się przede wszystkim uczeń

  • CHOROBY UKŁADU MIĘŚNIOWEGO

    CHOROBY UKŁADU MIĘŚNIOWEGO

    Z zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego należy wymienić niedomogę mięśniową (myasthenia gravis), napadowe okresowe porażenie rodzinne, myotonia congenita i inne. Niedomoga mięśniowa (myasthenia gravis) polega na występowaniu nagłego osłabienia mięśni z uczuciem znużenia, bez jakichkolwiek innych objawów nerwowych lub mięśniowych. Jako pierwszy porażeniu ulega zwykle mięsień zewnętrzny oka, następnie mięsień twarzowy oraz mięśnie żwacze i mięśnie biorące