|  | 

Grasica u zwierząt

Nowotwory

Nowotwory
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Nowotwory – w wyniku mutacji somatycznej komórek – są antygenowo obce dla macierzystego ustroju i odrzucane podobnie jak w reakcji odrzucania przeszczepu. Z powodu szybkiego narastania masy guza zazwyczaj dochodzi jednak do „porażenia immunologicznego”, wyrażającego się wygasaniem reakcji immunologicznej ustroju w stosunku do rosnącego nowotworu. Stąd operacyjne usunięcie masy guza spełnia nie tylko postulat usunięcia komórek nowotworowych z ustroju, ale przywracając prawidłowe stosunki ilościowe antygenu nowotworowego w stosunku do aparatu immunologicznego gospodarza umożliwia zniesienie „porażenia immunologicznego” i tym samym stwarza warunki dla prawidłowej reakcji odpornościowej na istniejący nowotwór, prowadząc do zniszczenia resztek pozostałej tkanki nowotworowej, a zwłaszcza komórek. Zjawisko nabytej tolerancji w życiu pozapłodowym opiera się przede wszystkim na zahamowaniu odpowiedniego klonu komórkowego, zdolnego do reakcji na stosowany w nadmiarze antygen.

Ostatnio wysunięto sugestię, że wystąpienie tolerancji wcale nie polega na zahamowaniu wybiórczego klonu komórek odpornościowych, lecz na produkcji specjalnego czynnika hamującego wystąpienie reakcji odpornościowych (być może tym czynnikiem jest rozpuszczalny antygen). Sprawa wymaga oczywiście laboratoryjnego potwierdzenia.

nowotwory

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Badania migracji macierzystych komórek szpikowych

    Badania migracji macierzystych komórek szpikowych

    Badania migracji macierzystych komórek szpikowych (limfocytów) do grasicy i następnie węzłów chłonnych i śledziony wykazały, że za każdym razem po przejściu z jednego narządu do następnego komórki te nabywają innych właściwości. W związku z tym komórki szpikowe mogą zasiedlać wszystkie tkanki limfoidalne, komórki grasicze już tylko grasicę i węzły chłonne oraz śledzionę, ale nie szpik

  • Ciężar cząsteczkowy łańcuchów lekkich

    Ciężar cząsteczkowy łańcuchów lekkich

    Ciężar cząsteczkowy łańcuchów lekkich wynosi około 23 000, łańcuchów ciężkich – 50 000. W trakcie syntezy immunoglobulin najpierw występuje całkowicie oddzielna synteza łańcuchów ciężkich i lekkich (na oddzielnych polisomach). Uwolnione łańcuchy lekkie – syntetyzowane dwa razy szybciej niż łańcuchy ciężkie – łączą się z łańcuchami ciężkimi, zanim te ostatnie zostaną uwolnione z polisomów, tworząc dimery