|  | 

Odczyn arthusa

REGULACJA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ USTROJU

REGULACJA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ USTROJU
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Utrzymanie stałej równowagi kwasowo-zasadowej ustroju jest jednym z podstawowych warunków jego prawidłowego funkcjonowania. W wyniku nieustannej przemiany materii powstaje prawie nieustannie tendencja do zakwaszenia ustroju z powodu tworzenia się kwaśnych produktów przemiany materii, z których najważniejszy jest dwutlenek węgla (C02), tworzący się w wyniku spalania prawie każdej substancji organicznej. Przesunięcie w stronę zasadową oddziaływania ustroju jest już znacznie rzadsze, ponieważ ciała zasadowe tworzą się tylko wyjątkowo w przebiegu prawidłowej przemiany materii. Ze względu na stałe przesunięcia równowagi kwasowo-zasadowej już to w kierunku kwaśnym, już to w kierunku zasadowym, konieczna jest stała sprawna regulacja tego oddziaływania. Podobnie jak wszystkie ważne czynności ustroju, tak i regulacja równowagi kwasowo-zasadowej jest zabezpieczona wieloma mechanizmami regulacyjnymi.

Do niedawna jeszcze utożsamiano pojęcie „kwasowy” z anionami, a „zasadowy” z kationami. Niewłaściwość takiego określenia najlepiej obrazuje fakt, że w tym ujęciu jon wodorowy (H+) byłby zasadą. Stąd obecnie zgodnie z protonową teorią Bronstedta i Lowry’ego, każda cząsteczka lub jon, które mogą oddawać jony wodorowe (protony) jest kwasem, natomiast każda przyjmująca protony jest zasadą. Innymi słowy kwasy są donatorami, a zasady akceptorami protonów (H+). W myśl tej zasady kwasowość lub zasadowość zależy od ładunku.

Jon wodorowy – dodatnio naładowany proton H+, powstały przez oddanie ujemnie naładowanego elektronu – stanowi niezwykle aktywny czynnik, zmieniający odczynowość i stan równowagi sąsiadujących cząsteczek i atomów – stąd jego wielkie znaczenie w biochemicznych i metabolicznych reakcjach żywego organizmu.

Mimo stałego zagrożenia zakwaszającego – ten wąski przedział stężenia jonów wodorowych jest utrzymywany za pomocą następujących mechanizmów: 1) natychmiastowej neutralizacji w płynie komórkowym i pozakomórkowym 2) wydalaniu C02 przez płuca i 3) wydalaniu jonów wodorowych przez nerki.

regulacja-rownowagi-kwasowo-zasadowej-ustroju

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Objawy Parkinsona

    Objawy Parkinsona

    Objawy Parkinsona PARKINSON – GDY CIAŁO ODMAWIA POSŁUSZEŃSTWA Problemy z poruszaniem, zaburzenia ruchowe występujące w różnych partiach ciała – to może być choroba Parkinsona. Jeśli osoba z Twojej rodziny bądź najbliższego otoczenia wykazuje tego typu skłonności, nie lekceważ jego stanu. Parkinson, objawy: sygnały nadchodzącej choroby pojawiają się już na wiele lat przed jednoznacznym zdiagnozowaniem schorzenia.

  • AUTOIMMUNIZACJA

    AUTOIMMUNIZACJA

    Zjawisko to polega na wystąpieniu odporności przeciwko własnym komórkom, tkankom, a nawet całym narządom. Dawniejsi badacze, opierając się na pracach Ehrlicha i Morgenrotha, autorów słynnego powiedzenia: „horror autotoxicus” zakładali, że mechanizmy odpornościowe ustroju mogą być wzbudzone jedynie przez antygeny obce danemu ustrojowi. Nowsze badania tego poglądu nie potwierdziły, do czego przyczynił się przede wszystkim uczeń