|  | 

Reakcja arthusa

RÓŻNICOWANIE SIĘ KOMÓREK IMMUNOLOGICZNYCH CZYNNYCH

RÓŻNICOWANIE SIĘ KOMÓREK IMMUNOLOGICZNYCH CZYNNYCH
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Jedną z najbardziej uderzających cech komórek uczestniczących w odczynach odpornościowych ustroju jest ich zdolność migracyjna. Komórki te – pochodne macierzystej komórki szpikowej – wędrują najpierw ze szpiku do grasicy lub tkanki limfoidalnej przewodu pokarmowego, gdzie dojrzewają, po czym przechodzą do krwi lub chłonki i wędrują do wszystkich tkanek, pełniąc niejako funkcję patrolową, gdyż z chwilą napotkania obcego antygenu natychmiast wchodzą z nim w interakcję. Przechodzą następnie do ośrodków rozmnażania w obwodowej tkance limfoidalnej (węzły chłonne i śledziona), po czym gromadzą się w tkance zawierającej obcy antygen (np. dookoła przeszczepu), prowadząc do jego zniszczenia, lub też przechodzą w komórki syntetyzujące przeciwciała, wydzielane do krwiobiegu i następnie do tkanek, gdzie wchodzą w interakcję z antygenem (w skrócie reakcja anty- gen-przeciwciało), doprowadzając również do jego zniszczenia. Pewien obraz tych zagadnień przedstawia ryc. 101.

Jak już powiedziano, wszystkie komórki uczestniczące w odczynach odpornościowych wywodzą się z macierzystej komórki szpikowej. Pierwsze komórki macierzyste pojawiają się w pierwotnych wysepkach krwiotworzenia na powierzchni błon worka żółtkowego, a więc poza właściwym płodem. Skoro tylko rozwiną się pierwsze naczynia krwionośne, komórki te wraz z prądem krwi wędrują do płodowej wątroby i następnie szpiku – zaraz po rozwinięciu się tych narządów. Następnie komórki te przechodzą u kręgowców do grasicy oraz u ptaków do torby (bursa) Fabrycjusza, stanowiącej workowaty narząd w okolicy kloaki, złączony z jelitem grubym łub u ssaków prawdopodobnie do tkanki odpowiadającej tkance torby Fabrycjusza, którą stanowi utkanie kępek Peyera przewodu pokarmowego (wyrostek robaczkowy, migdałki podniebienne itp.). Z chwilą rozwinięcia się śledziony i węzłów chłonnych komórki uczestniczące w odczynach odpornościowych umiejscawiają się również w tych narządach.

roznicowanie-sie-komorek-immunologicznych-czynnych

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Objawy Niedoczynności Tarczycy

    Objawy Niedoczynności Tarczycy

    Objawy Niedoczynności Tarczycy NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY – NA POMOC TARCZYCY Niedoczynność tarczycy to schorzenie spowodowane brakiem odpowiedniej liczby hormonów tarczycy u człowieka. Choroba ta rozwija się bardzo długo i potajemnie. Początkowe sygnały mogą świadczyć o pojawieniu się zupełnie innej choroby, w niczym nie przypominającej niedoczynności tarczycy. Niedoczynność tarczycy, objawy: można wyróżnić dwie fazy choroby. W pierwszym

  • ATP w skurczu mięśnia

    ATP w skurczu mięśnia

    Istotną rolę w skurczu mięśnia spełnia ATP, utrzymujący w spoczynku mięsień giętkim i rozciągliwym (stan ten jest stabilizowany przez jony wapnia i magnezu) oraz dostarczający energii dla skurczu. Tuż przed skurczem, na skutek przejścia ATP w ADP następuje sztywnienie mięśnia wraz z produkcją ciepła. Duże znaczenie ma też resynteza ATP z ADP dzięki reakcji ADP