|  | 

Grasica u zwierząt

Skurcz mięśnia

Skurcz mięśnia
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Skurcz mięśnia powstaje dzięki aktywnemu przesuwaniu się względem siebie włókien aktyny i miozyny. W obecności ATP, głowy miozyny przylegają do włókien miozyny, nie mając kontaktu z włóknami aktyny. Dzięki temu mięsień jest zwiotczały i rozciągliwy. W nieobecności ATP głowy miozyny się wysuwają i wchodzą w kontakt z włóknami aktyny – dzięki temu występuje stan naprężenia mięśnia (rigor). W obecności aktyny (interakcja) aktywność ATP-azowa głów miozyny wielokrotnie wzrasta.

Ebashi i wsp. wykazali istnienie specjalnego układu zwiotczającego mięśnie, składającego się z troponiny i tropomiozyny. Białka te wykryto na tej podstawie, że wysoce oczyszczone preparaty miozyny i aktyny były niewrażliwe na dodatek jonów wapnia i dopiero dodanie odrzuconych frakcji białkowych przywracało wpływ jonów wapnia na aktomiozynę. Troponina i tropomiozyna łączą się tylko z nie posiadającymi ATP-azy włóknami aktyny – stąd spełniają one rolę mechanizmu zabezpieczającego aktywację ATP-azy w głowach miozyny. Hamujący wpływ tropomiozyny i troponiny znosi stężenie jonów wapnia lO”5. Dzięki cyk-licznemu łączeniu się i odłączaniu (interakcji) głów miozyny z aktyną dochodzi do przesuwania się tych włókien względem siebie, czego rezultatem jest skurcz mięśnia.

Istotną rolę w skurczu mięśnia przypisuje się obecnie zmianom kon- , formacyjnym białek. Monomery aktyny mogą być „zwrócone od”, lub „do” głów miozyny. W pozycji „od” nie reagują one z głowami miozyny mimo obecności ATP, natomiast w pozycji „do” reagują. Nowsze badania wykazały, że czynnikiem regulującym są jony wapnia. Okazało się, że troponina posiada dwa miejsca wiążące wapń, jedno o silnym i drugie o słabym powinowactwie. Połączenie wapnia z miejscem o silnym powinowactwie troponiny powoduje pozycję „od”, uniemożliwiającą interakcję aktyny z głowami miozyny, i dopiero nadmiar wapnia łączący się z miejscem o słabym powinowactwie troponiny powoduje pozycję „do”, umożliwiającą .reakcję, czyli skurcz mięśnia. Okazało się, że jedna cząsteczka troponiny w połączeniu z cząsteczką tropomiozyny mogą spowodować pozycję „do” 7 monomerów aktyny.

skurcz-miesnia

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Objawy Ziarnicy

    Objawy Ziarnicy

    Objawy Ziarnicy ZIARNICA – ATAK NA WĘZŁY CHŁONNE Ziarnica złośliwa to choroba rozwijająca się w bardzo podstępny sposób. Leczenie zaś w dużej mierze zależne jest od stopnia jej zaawansowania. Ziarnica, objawy: początkowym sygnałem może być tylko znaczne osłabienie organizmu. Później pojawiają się stany podgorączkowe i wyższa wrażliwość na infekcje wywołane przez bakterie czy wirusy. Osoba

  • Badania migracji macierzystych komórek szpikowych

    Badania migracji macierzystych komórek szpikowych

    Badania migracji macierzystych komórek szpikowych (limfocytów) do grasicy i następnie węzłów chłonnych i śledziony wykazały, że za każdym razem po przejściu z jednego narządu do następnego komórki te nabywają innych właściwości. W związku z tym komórki szpikowe mogą zasiedlać wszystkie tkanki limfoidalne, komórki grasicze już tylko grasicę i węzły chłonne oraz śledzionę, ale nie szpik