|  | 

Choroba thomsena

Torba (bursa) Fabrycjusza

Torba (bursa) Fabrycjusza
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Torba (bursa) Fabrycjusza stanowi u ptaków drugi bardzo ważny narząd dla prawidłowego przebiegu różnicowania się komórek immunologicznie kompetentnych. Chirurgiczne usunięcie tego narządu u młodych ptaków powoduje całkowity zanik produkcji przeciwciał przy utrzymaniu reakcji komórkowej (odrzucanie przeszczepów, opóźniony odczyn nadwrażliwości na gruźlicę, odporność na wirusy itp.). Dane te dowodzą, że różnicowanie się komórek zdolnych do produkcji przeciwciał nie przebiega pod wpływem komórek zdolnych do odczynu komórkowego, lecz innych czynników. Ponieważ u ssaków brak jest torby Fabrycjusza, przypuszcza się, że proces dojrzewania komórek zdolnych do produkcji przeciwciał odbywa się pod wpływem tkanki limfoidalnej przewodu pokarmowego lub innej równoważnej tkanki, podczas gdy dojrzewanie komórek zdolnych do odczynu komórkowego odbywa się w grasicy. Powyższy wniosek wypływa z doświadczeń, w których wykazano, że usunięcie grasicy u ssaków nie znosi całkowicie produkcji przeciwciał, a więc musi istnieć narząd umożliwiający dojrzewanie komórek produkujących przeciwciała poza grasicą.

torba-bursa-fabrycjusza

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Anafilatoksyna

    Anafilatoksyna

    Anafilatoksyna obejmuje toksyczną aktywność normalnej surowicy świnki morskiej po dodaniu antygenu i swoistych przeciwciał. Anafilatoksyna wywołuje skurcz m.m. gładkich (głównie oskrzeli) – po wielokrotnym podaniu przestaje działać, co określa się mianem odczulenia lub tachyfilaksji. Jednym z elementów działania jest degranulacja komórek tucznych z wyzwoleniem histaminy. Jednocześnie następuje zwiększenie przepuszczalności naczyń. Produkcja anafilatoksyny jest wynikiem połączenia

  • Chemotaksja

    Chemotaksja

    Po dodaniu kompleksów antygen-przeciwciało do świeżej surowicy następuje wydzielenie ciepłochwiejnego czynnika chemotaktycznego. Mechanizm chemotaktyczny bierze również udział w wywoływaniu miejscowej nadwrażliwości (odczyn Arthusa), powodując wnikanie leukocytów wskutek wytworzenia C3″ do miejsc lokalnego występowania agregatów antygen-przeciwciało w ścianach naczyń. Temu odczynowi można zapobiec przez stosowanie odpowiednich inhibitorów C3. Poza tym aktywność chemotaktyczna pojawia się pod wpływem