|  | 

Grasica u zwierząt

WRODZONE (DZIEDZICZNE) NIEDOBORY IMMUNOLOGICZNE

WRODZONE (DZIEDZICZNE) NIEDOBORY IMMUNOLOGICZNE
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Szybki rozwój nauki o odporności doprowadził do wykrycia stanów chorobowych, których pierwotną przyczynę stanowią różne defekty immunologiczne, spowodowane nieprawidłowym różnicowaniem się układu odpornościowego. W zależności od stadium różnicowania, w którym wystąpił defekt, objawy niedoborów immunologicznych są różne. W jednych przypadkach dotyczą tylko produkcji niektórych immunoglobulin, w innych wszystkich immunoglobulin w jednych reakcji humoralnej, w innych komórkowej. Z tego też względu wymienione defekty stanowią niezmiernie pouczające przykłady naświetlające mechanizmy różnicowania oraz przebiegu reakcji odpornościowych ustroju.

Ze względu na dużą liczbę tych zaburzeń, trudności w zakwalifikowaniu poszczególnych jednostek do odpowiednich grup patognomonicznych i niemożność określenia genetycznego tła poszczególnych zaburzeń powstał dość znaczny chaos w mianownictwie tych zaburzeń. Toteż z dużym uznaniem należy powitać wysiłki WHO zmierzające do uporządkowania tego zagadnienia. Jako podstawę do zakwalifikowania poszczególnego zaburzenia przyjmuje się następujące kryteria:

1. Immunoglobuliny: a) prawidłowy poziom, b) wybiórczy i stały niedobór pojedynczych immunoglobulin, c) wybitnie niski poziom immunoglobulin wszystkich klas – uogólniona agammaglobulinemia, d) inne zaburzenia immunoglobulin. 2. Komórki plazmatyczne w tkankach: a) prawidłowe, b) brak, c) zmienne ilości. 3. Grasica: a) aplazja, b) hipoplazja z obecnością łub bez zmian zwyrodnieniowych, c) płodowa lub embrionalna, d) prawidłowa. 4. Liczba limfocytów w krwi obwodowej: a) prawidłowa, b) stale obniżona, c) ogólnie obniżona, zmienna liczba limfocytów. 5. Reakcja humoralna: a) prawidłowa, b) niedostateczna w stosunku do wszystkich antygenów, c) stale lub okresowo niedostateczna w stosunku do niektórych antygenów. 6. Reakcja komórkowa: a) prawidłowa, b) niedostateczna w stosunku do wszystkich antygenów, c) stale lub okresowo niedostateczna w stosunku do niektórych antygenów.

Ze względu na dużą liczbę wrodzonych niedoborów immunologicznych poszczególne jednostki przedstawione zostaną jedynie w postaci tabelarycznego zestawienia z dodatkowym omówieniem jedynie ważniejszych jednostek.

wrodzone-dziedziczne-niedobory-immunologiczne

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Objawy Ziarnicy

    Objawy Ziarnicy

    Objawy Ziarnicy ZIARNICA – ATAK NA WĘZŁY CHŁONNE Ziarnica złośliwa to choroba rozwijająca się w bardzo podstępny sposób. Leczenie zaś w dużej mierze zależne jest od stopnia jej zaawansowania. Ziarnica, objawy: początkowym sygnałem może być tylko znaczne osłabienie organizmu. Później pojawiają się stany podgorączkowe i wyższa wrażliwość na infekcje wywołane przez bakterie czy wirusy. Osoba

  • Badania migracji macierzystych komórek szpikowych

    Badania migracji macierzystych komórek szpikowych

    Badania migracji macierzystych komórek szpikowych (limfocytów) do grasicy i następnie węzłów chłonnych i śledziony wykazały, że za każdym razem po przejściu z jednego narządu do następnego komórki te nabywają innych właściwości. W związku z tym komórki szpikowe mogą zasiedlać wszystkie tkanki limfoidalne, komórki grasicze już tylko grasicę i węzły chłonne oraz śledzionę, ale nie szpik