| 

Ciekawe wpist:

zasadowica metaboliczna potas
Odczyn arthusa

zasadowica metaboliczna potas

Nuetrogena opinie Marka Neutrogena to światowy lider, dbający o zdrowie naszej skóry każdego dnia. Kosmetyki marki Neutrogena łączy ze sobą jedno, niezwykle wysoka jakość i dbałość o dobór dobrych dla naszej skóry składników przy produkcji tych kosmetyków. Marka cieszy się…

Reakcja arthusa

 • Objawy Niedoczynności Tarczycy
  Reakcja arthusa

  Objawy Niedoczynności Tarczycy

  Objawy Niedoczynności Tarczycy NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY – NA POMOC TARCZYCY Niedoczynność tarczycy to schorzenie spowodowane brakiem odpowiedniej liczby hormonów tarczycy u człowieka. Choroba ta rozwija się bardzo długo i potajemnie. Początkowe sygnały mogą świadczyć o pojawieniu się zupełnie innej choroby, w niczym nie przypominającej niedoczynności tarczycy. Niedoczynność tarczycy, objawy: można wyróżnić dwie fazy choroby. W pierwszym

 • ATP w skurczu mięśnia
  Reakcja arthusa

  ATP w skurczu mięśnia

  Istotną rolę w skurczu mięśnia spełnia ATP, utrzymujący w spoczynku mięsień giętkim i rozciągliwym (stan ten jest stabilizowany przez jony wapnia i magnezu) oraz dostarczający energii dla skurczu. Tuż przed skurczem, na skutek przejścia ATP w ADP następuje sztywnienie mięśnia wraz z produkcją ciepła. Duże znaczenie ma też resynteza ATP z ADP dzięki reakcji ADP

 • Choroba posurowicza
  Reakcja arthusa

  Choroba posurowicza

  W odróżnieniu od anafilaksji choroba rozwija się już po jednorazowym wstrzyknięciu antygenu (surowicy). Objawy chorobowe występują zazwyczaj dopiero po 8-12 dniach od wstrzyknięcia dużej dawki surowicy, w postaci silnie swędzącej pokrzywki na całym ciele, z obrzmieniem stawów i gorączką. Czas wylęgania choroby jest potrzebny dla wytworzenia dostatecznej ilości przeciwciał, które reagując z krążącą jeszcze obcą

 • Czynnik chemotaktyczny
  Reakcja arthusa

  Czynnik chemotaktyczny

  Czynnik chemotaktyczny pojawia się również pod wpływem endotoksyny (przez rozszczepienie C5) oraz zmiażdżenia tkanek. W tym ostatnim wypadku powstaje ciepłostały czynnik o c.cz. 14 000 przez rozszczepienie C3, pod wpływem enzymu o właściwościach trypsyny. W ten sposób uszkodzenie tkanek wyzwala czynnik, powodujący nagromadzenie leukocytów – tych najważniejszych elementów odczynu zapalnego. Wykazano, że w obecności czynnika

 • Genetycznie uwarunkowane odczyny odporności lub wrażliwości na wirusy
  Reakcja arthusa

  Genetycznie uwarunkowane odczyny odporności lub wrażliwości na wirusy

  Genetycznie uwarunkowane odczyny odporności lub wrażliwości na wirusy są zjawiskiem regularnym. Na przykład Lennox badając 20 różnych szczepów mysich wykazał, że określając wrażliwość na antygen grypowy można określić przynależność szczepową myszy, przy czym zdolność reagowania dziedziczy się zgodnie z prawem Mendla. Wykazano, że wystąpienie „słabej” lub „silnej” reakcji zależy wyłącznie od genotypu zwierzęcia, gdyż ta

 • Grasica
  Reakcja arthusa

  Grasica

  Rola grasicy w różnicowaniu komórek immunologicznie kompetentnych została wykazana na podstawie następujących przesłanek: W rozwoju filogenetycznym pełny rozwój reakcji immunologicznej występuje równocześnie z rozwojem grasicy jako samodzielnego narządu. Tymektomia, dokonana tuż po urodzeniu, u wielu gatunków powoduje zanik odczynowości immunologicznej w zależności od tego, w jakim stadium rozwojowym znajduje się grasica w chwili urodzenia. U

 • Istotne trudności teorii elekcji
  Reakcja arthusa

  Istotne trudności teorii elekcji

  Istotne trudności teorii elekcji, czyli wybrania komórki o odpowiednim kodzie genetycznym dla antygenu wprowadzonego do ustroju, polegają na przyjęciu olbrzymiej liczby kilku tysięcy różnych komórek immunologicznie kompetentnych (taką przyjmuje się liczbę możliwych antygenów). Toteż starano się znaleźć jakieś wyjścia, które mogłyby tę wielką liczbę różnorodnych komórek zmniejszyć. Jako pewnego rodzaju możliwe rozwiązanie przyjmuje się, że

 • Mechanizm różnicowania się komórek immunologicznie kompetentnych w grasicy
  Reakcja arthusa

  Mechanizm różnicowania się komórek immunologicznie kompetentnych w grasicy

  Mechanizm różnicowania się komórek immunologicznie kompetentnych w grasicy został częściowo wyjaśniony przede wszystkim na przykładzie badań z implantacją grasicy zamkniętej w komorach miliporowych (komory szczelnie zamknięte, o takiej przepuszczalności ścian, że komórki nie mogą przejść przez nie, natomiast płyny tkankowe przechodzą swobodnie). W badaniach tych okazało się, że w tak im- plantowanej grasicy komórki limfoidalne

 • Napadowe okresowe porażenie rodzinne
  Reakcja arthusa

  Napadowe okresowe porażenie rodzinne

  W zaburzeniach końcowej płytki nerwowo-mięśniowej dużą rolę odgrywają jony potasu. Pod wpływem dożylnego wstrzyknięcia 1% roztworu chlorku potasowego dochodzi do skurczu tężcowego mięśni, nie różniącego się od skurczu tężcowego wywołanego acetylocholiną. Stąd jony potasu wywierają również działanie antagonistyczne w stosunku do tubokuraryny. Na tle zaburzeń poziomu potasu dochodzi w bardzo rzadkich wypadkach do okresowego porażenia

 • Pobudzenie proliferacji komórek
  Reakcja arthusa

  Pobudzenie proliferacji komórek

  Pobudzenie proliferacji komórek może odbywać się na zasadzie translacyjnej teorii regulacji syntezy białek. Z chwilą związania znajdujących się na powierzchni komórki przeciwciał następuje uwolnienie enzymów syntezy przeciwciał wraz z syntezą odpowiedniego m-RNA. Wielkość tego odczynu zależy od ilości antygenu: im większa ilość antygenu, tym żywsza reakcja. Z kolei jednak nadmiar antygenu może doprowadzić do wyczerpania

 • Porównanie łańcuchów kappa i lambda
  Reakcja arthusa

  Porównanie łańcuchów kappa i lambda

  Porównanie łańcuchów kappa i lambda wykazuje znaczny stopień podobieństwa, co wskazuje na ich wspólne pochodzenie. Również porównanie łańcuchów lekkich różnych gatunków wykazuje charakterystyczne różnice gatunkowe. Ostatnio zanalizowano już również pełną sekwencję ciężkiego łańcucha gamma. Ogólna liczba reszt aminokwasowych tych łańcuchów wynosi około 440, czyli dwukrotnie więcej niż łańcuchów lekkich, przy czym mają one również część

 • Przewlekła zasadowica
  Reakcja arthusa

  Przewlekła zasadowica

  Przewlekła zasadowica występuje szczególnie w zespole Hamman- -Richa (blok pęcherzykowo-włośniczkowy płuc, spowodowany pogrubieniem ścian pęcherzyków i włośniczek z utrudnieniem dyfuzji 02). Podobne zaburzenia występują w przeciekach „prawo-lewo” wrodzonych wad serca, niedodmie płuc itp. Przyczyną hiperwentylacji w tych przypadkach jest nadmierne zapotrzebowanie 02. Również bezpośrednie pobudzenie ośrodka oddechowego, spowodowane zmianami centralnego układu nerwowego (zapalenia opon i

 • Regulacja nerkowa – wydalanie H+ przez nerki
  Reakcja arthusa

  Regulacja nerkowa – wydalanie H+ przez nerki

  W trakcie buforowania wraz z wydalaniem C02 przez płuca – dwuwęglan, jako najważniejszy składnik buforu węglanowego zostaje zużyty – jego regeneracja może nastąpić jedynie w takich narządach, które są zdolne do wydalania jonu wodorowego. Odbywa się to przede wszystkim w cewkach nerkowych, gdzie obecność anhydrazy węglanowej ułatwia powstawanie jonów wodorowych i węglanowych w myśl wzoru:

 • RÓŻNICOWANIE SIĘ KOMÓREK IMMUNOLOGICZNYCH CZYNNYCH
  Reakcja arthusa

  RÓŻNICOWANIE SIĘ KOMÓREK IMMUNOLOGICZNYCH CZYNNYCH

  Jedną z najbardziej uderzających cech komórek uczestniczących w odczynach odpornościowych ustroju jest ich zdolność migracyjna. Komórki te – pochodne macierzystej komórki szpikowej – wędrują najpierw ze szpiku do grasicy lub tkanki limfoidalnej przewodu pokarmowego, gdzie dojrzewają, po czym przechodzą do krwi lub chłonki i wędrują do wszystkich tkanek, pełniąc niejako funkcję patrolową, gdyż z chwilą

 • Współistniejąca anoksja
  Reakcja arthusa

  Współistniejąca anoksja

  Współistniejąca anoksja pogarsza następstwa kwasicy z powodu jednoczesnej nadprodukcji kwasu mlekowego, co może prowadzić do zaburzeń czynności serca wraz z hipotonią. W kwasicy cukrzycowej jako wyraz kompensacji występuje przyspieszenie oddechu wraz z jego pogłębieniem (tzw. oddech Kussmaula), przyczyniające się do złagodzenia kwasicy z powodu zwiększonego wydalania C02, jednak już w nerkowej kwasicy występuje raczej spłycenie

 • Zablokowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego
  Reakcja arthusa

  Zablokowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego

  Zablokowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego może nastąpić z powodu: 1) zahamowania wydzielania acetylocholiny w zakończeniach nerwowych, 2) wystąpienia czynności antagonistycznej w stosunku do acetylocholiny w końcowej płytce nerwowo-mięśniowej. Przykładem pierwszej możliwości jest zatrucie jadem kiełbasianym, który łączy się nierozerwalnie z zakończeniami cholinergicznymi nerwów motorycznych, uniemożliwiając w ten sposób syntezę lub uwolnienie acetylocholiny. Odpowiednie leki na zasadzie współzawodnictwa

 • ZAKAŻENIE OGNISKOWE
  Reakcja arthusa

  ZAKAŻENIE OGNISKOWE

  Kilka słów należy jeszcze powiedzieć o tzw. zakażeniu ogniskowym, jako pierwotnym ognisku posoczniczym. Pod mianem zakażenia ogniskowego rozumiemy przewlekły stan zapalny, często bezobjawowy, takich narządów, jak zęby, migdałki, zatoki boczne nosa, pęcherzyk żółciowy, wyrostek robaczkowy, przydatki maciczne itp., skąd w pewnych warunkach powstaje wysiew bakterii do krwiobiegu, czyli innymi słowy – powstaje posocznica. Zagadnieniem tym

 • reakcja arthusa
  Reakcja arthusa

  reakcja arthusa

  Znaczenie komplementu w procesie fagocytozy Przychodnia OraSoft » Znaczenie komplementu w procesie fagocytozy Znaczenie komplementu w procesie fagocytozy i tym samym czynności bakteriobójczej surowicy najdobitniej występuje we wrodzonych niedoborach poszczególnych komponent C. U osobnika’ z niedoborem C3 (wskutek przedwczesnego rozpadu) wystąpił brak fagocytozy i zdolności bakteriobójczej surowicy w stosunku do uczulonych pneumokoków. To samo zaobserwowano

 • odczyn arthusa
  Reakcja arthusa

  odczyn arthusa

  Medycyna estetyczna to w dzisiejszych czasach nie jedynie zabiegi, które służą tuszowaniu nieładnych śladów na naszym ciele, ale również takie, jak np. mezoterapia, które pomagają w leczeniu miejsc ze zmianami chorobowymi. Substancje, które wstrzykuje się pod skórę podczas tego zabiegu, mają właściwości lecznicze i dzięki temu mezoterapia umożliwia leczenie komórek obumierających lub nieprawidłowo funkcjonujących, przez

 • przeszczep grasicy
  Reakcja arthusa

  przeszczep grasicy

  Jak zostać diabetologiem? Diabetologia zajmuje się leczeniem cukrzycy. Ta powszechna dziś choroba coraz częściej dotyka współcześnie żyjących ludzi więc i popyt na lekarzy diabetologów także będzie się zwiększał. Nasuwa się jednak pytanie jak zostać diabetologiem? Najważniejszym krokiem jest pozytywne zdanie egzaminu maturalnego. Następnie należy koniecznie znaleźć uczelnię, po której ukończeniu będziemy mogli pracować jako diabetolog

 • choroba thomsena
  Reakcja arthusa

  choroba thomsena

  Z dietą za pan brat Dieta – tyle ile ludzi na tym świecie, tyle można spotkać się z opiniami o najróżniejszych, zdrowych metodach żywienia. Wy również pewnie śmiało byście mogli opisać jakieś kilka diet, które udało się Wam zastosować lub też nie. Czy jednak słyszeliście o czymś takim jak Trizer? Od pewnego czasu ten suplement

 • miozyna i aktyna
  Reakcja arthusa

  miozyna i aktyna

  Działanie tabletek Calominal W ostatnim czasie bardzo popularnym preparatem na odchudzanie są tabletki Calominal. Wiele osób daje się skusić reklamie i kupuje je w aptece, pomimo że nie należą do najtańszych kuracji, a każdego dnia trzeba łykać kilka tabletek, aby działanie było efektywne. W jaki sposób działają tabletki Calominal? Według producenta, mają one wspomagać proces

 • rola grasicy
  Reakcja arthusa

  rola grasicy

  Opinie klientów o Hydrominum Wielu kobietom doskwiera problem cellulitu. Najczęściej pojawia się on na brzuchu, udach oraz na piersiach. Niestety często problem z cellulitem jest widoczny dopiero wówczas, gdy osiągnie już zaawansowany poziom. W tej „walce” mogą nam pomóc suplementy. Jednym z nich są tabletki Hydrominum. Jednak przed zastosowaniem tego preparatu nasuwa się pytanie –

 • choroba thomsona
  Reakcja arthusa

  choroba thomsona

  Jak pozbyć się chęci na słodycze? Każdy z nas powinien kontrolować masę swojego ciała. Nie tylko ze względów estetycznych ale przede wszystkim z uwagi na wiele chorób, które mogą być następstwem nadwagi oraz otyłości. Największe ryzyko pojawienia się nadwagi występuje u osób, które nadmiernie spożywają cukry w każdej postaci. Cukier jest jedną z najczęściej uzależniających

Kalendarz:

Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Lis    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najnowsze wpisy

Nasza ankieta:

Czy powinniśmy częściej dodawać nowe zdjęcia i artykuły na naszej witrynie?

View Results

Loading ... Loading ...

Kategorie

Losowe artykuły:

Archiwa