| 

Ciekawe wpist:

fagocytoza immunologiczna
Zasadowica metaboliczna

fagocytoza immunologiczna

Ważne oprogramowanie Zgodnie z tym, co sugeruje tytuł, powiemy sobie na temat ważnego oprogramowania. Konkretnie rzecz ujmując należy przez to mieć na uwadze odpowiednie oprogramowanie stomatologiczne. Jakie oprogramowanie stomatologiczne można określić jako odpowiednie? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta.…

Choroba thomsena

 • Pokrzywka
  Choroba thomsena

  Pokrzywka

  Pokrzywka Pokrzywka to zespół chorób skóry, które nie zostają zdefiniowane w sposób jednolity. Podstawowym objawem jest bąbel pokrzywkowy, czyli wykwit wznoszący się ponad poziom skóry, najczęściej barwy różowej lub jasnoczerwonej o gładkiej powierzchni. Towarzyszy mu także obrzęk oraz uczucie swędzenia , a w skrajnych przypadkach nawet bólu. Pokrzywka jest w zasadzie powszechnym problem, który dotyka

 • Anafilatoksyna
  Choroba thomsena

  Anafilatoksyna

  Anafilatoksyna obejmuje toksyczną aktywność normalnej surowicy świnki morskiej po dodaniu antygenu i swoistych przeciwciał. Anafilatoksyna wywołuje skurcz m.m. gładkich (głównie oskrzeli) – po wielokrotnym podaniu przestaje działać, co określa się mianem odczulenia lub tachyfilaksji. Jednym z elementów działania jest degranulacja komórek tucznych z wyzwoleniem histaminy. Jednocześnie następuje zwiększenie przepuszczalności naczyń. Produkcja anafilatoksyny jest wynikiem połączenia

 • Chemotaksja
  Choroba thomsena

  Chemotaksja

  Po dodaniu kompleksów antygen-przeciwciało do świeżej surowicy następuje wydzielenie ciepłochwiejnego czynnika chemotaktycznego. Mechanizm chemotaktyczny bierze również udział w wywoływaniu miejscowej nadwrażliwości (odczyn Arthusa), powodując wnikanie leukocytów wskutek wytworzenia C3″ do miejsc lokalnego występowania agregatów antygen-przeciwciało w ścianach naczyń. Temu odczynowi można zapobiec przez stosowanie odpowiednich inhibitorów C3. Poza tym aktywność chemotaktyczna pojawia się pod wpływem

 • Dziecięca postać agammaglobulinemii
  Choroba thomsena

  Dziecięca postać agammaglobulinemii

  Dziecięca postać agammaglobulinemii, opisana przez Brutona (1952), należy do najczęstszych zespołów niedoborów przeciwciał. Dziedziczy się jako cecha recesywna sprzężona z chromosomem X – występuje u chłopców. Objawy chorobowe – polegające na wystąpieniu ciężkich zakażeń – pojawiają się zwykle dopiero w wieku kilku miesięcy (w okresie tuż po urodzeniu dzieci są zwykle zdrowe, ponieważ we krwi

 • IMMUNOLOGICZNA REAKCJA HUMORALNA (PRODUKCJA PRZECIWCIAŁ)
  Choroba thomsena

  IMMUNOLOGICZNA REAKCJA HUMORALNA (PRODUKCJA PRZECIWCIAŁ)

  Na ogół przyjmuje się, że humoralna reakcja immunologiczna stanowi wyższy szczebel odpowiedzi immunologicznej niż reakcja komórkowa. Reakcja ta powstaje pod wpływem małych limfocytów, nie związanych z grasicą (zależnych od torby Fabrycjusza u ptaków oraz równoważnej tkanki przewodu pokarmowego u ssaków). Indukcja tych komórek następuje, podobnie jak w przypadku reakcji komórkowej, przez kontakt z antygenem, co

 • IMMUNOPATOLOGIA
  Choroba thomsena

  IMMUNOPATOLOGIA

  Od dawna już zauważono, że w przebiegu różnych epidemii najczęściej ginęli ludzie młodzi, zdolni do maksymalnej odporności, podczas gdy starcy przeżywali. Pierwszy Pirquet powiązał wystąpienie choroby z nadwrażliwością. Zagadnienie to najlepiej tłumaczy zakażenie myszy wirusem Choriomeningitis lymphocytica (LCM). Po zakażeniu mysz pada dopiero na 7 dzień z chwilą wystąpienia odporności. Wykazano, że w tym wypadku

 • Łańcuchy kappa
  Choroba thomsena

  Łańcuchy kappa

  Łańcuchy kappa, podobnie jak lambda, posiadają część stałą od końca karboksylowego i zmienną od końca aminowego. Łańcuchy te posiadają te same główne cechy co łańcuchy lambda, tj. mniej więcej jednakowo długie części zmienną i stałą, zmienną długość łańcucha z powodu możliwości wstawek po 27 reszcie aminokwasowej, dwie symetryczne wewnętrzne pętle po około 60 reszt aminokwasowych

 • Magnez
  Choroba thomsena

  Magnez

  Zmniejszenie poziomu magnezu w surowicy krwi powoduje tężyczkę. Przeciwnie działa zwiększenie jonów magnezu w surowicy krwi, które powoduje porażenie mięśni wskutek bloku nerwowo-mięśniowego. W tym stanie następuje zmniejszone uwalnianie acetylocholiny z zakończeń nerwowych, czemu przeciwdziałają jony wapnia. Macierzysta komórka szpikowa Macierzysta komórka szpikowa, o wyglądzie komórki limfoidalnej, nie jest jeszcze zdolna do żadnej swoistej reakcji

 • Minimalna długość łańcucha PLL
  Choroba thomsena

  Minimalna długość łańcucha PLL

  Minimalna długość łańcucha PLL dla wywołania reakcji jako nośnika w sprzężeniu z DNP wynosi 7-8 reszt lizynowych. DNP-PLL nie u wszystkich świnek morskich wywołuje reakcję odpornościową typu komórkowego. W tym wypadku istniejący blok można przezwyciężyć sprzęgając DNP-PLL z pełnowartościowym białkiem. Ten wynik badania dowodzi, że dla zainicjowania reakcji immunologicznej niezbędna jest dostateczna długość łańcucha polipeptydowego

 • Odczyn Arthusa
  Choroba thomsena

  Odczyn Arthusa

  W przypadku wielokrotnego wprowadzenia dużych ilości antygenu do tkanki powstaje szczególny rodzaj miejscowego odczynu uczuleniowego ustroju, nazwany odczynem Arthusa od autora, który opisał go jako pierwszy. W tym wypadku, wskutek wytwarzania w miejscu wstrzykiwania kompleksów antygen-przeciwciała, dochodzi do aktywacji komplementu z wszystkimi jego następstwami (nagromadzenie leukocytów i uwalnianie mediatorów zapalenia). Powstaje ostry stan zapalny z

 • Przeciwciała blokujące
  Choroba thomsena

  Przeciwciała blokujące

  Przeciwciała blokujące, zwane też niepełnymi posiadają tylko grupę receptorową i dlatego pod ich wpływem nie dochodzi do uwalniania mediatorów chemicznych, odpowiedzialnych za objawy alergiczne. Do wiązania alergenu z przeciwciałami blokującymi dochodzi w wyniku odczulania, zwanego obecnie słuszniej – postępowaniem hiposensybilizacyjnym, ponieważ przeciwciała te wykazują większe powinowactwo do alergenu niż odpowiednie reaginy, wskutek czego nie dopuszczają

 • Przejawy biernego przeniesienia anafilaksji przez surowicę
  Choroba thomsena

  Przejawy biernego przeniesienia anafilaksji przez surowicę

  Przejawy biernego przeniesienia anafilaksji przez surowicę uczulonego zwierzęcia występują dopiero po kilku godzinach (ok. 8 godz.). Czas ten jest potrzebny na związanie przeciwciał z narządem wstrząsowym. Wcześniejsze wprowadzenie dawki wywołującej nie wywołuje objawów wstrząsu. Narządy wstrząsowe są dla każdego rodzaju zwierząt typowe. I tak narządem wstrząsowym dla świnki morskiej jest płuco, dla psa wątroba. Wyłączenie

 • Reakcja odrzucania przeszczepu
  Choroba thomsena

  Reakcja odrzucania przeszczepu

  Reakcja odrzucania przeszczepu jest przede wszystkim reakcją typu komórkowego, gdyż umieszczenie przeszczepu w komórkach dyfuzyjnych, nie przepuszczalnych dla komórek, powoduje znaczne ograniczenie reakcji odrzucania przeszczepu. Na tej samej zasadzie tkanki nie unaczynione, do których soki ustrojowe dochodzą jedynie na zasadzie dyfuzji, a nie przez krążenie krwi, stanowią miejsca uprzywilejowane dla przyjmowania przeszczepów. W tych tkankach

 • Synteza przeciwciał
  Choroba thomsena

  Synteza przeciwciał

  Synteza przeciwciał przebiega w ustroju zasadniczo w 4 fazach: fazie utajonej, fazie wykładniczego wzrostu syntezy przeciwciał, plateau i fazie zanikania syntezy przeciwciał. Najbardziej kontrowersyjna jest faza utajonej reakcji. Niektórzy autorzy zaprzeczają istnieniu tej fazy, twierdząc, że tylko z powodu niedoskonałości metod nie możemy wykryć przeciwciał w tym okresie. Kontrargumentem jest jednakże fakt, że limfocyty pobrane

 • Torba (bursa) Fabrycjusza
  Choroba thomsena

  Torba (bursa) Fabrycjusza

  Torba (bursa) Fabrycjusza stanowi u ptaków drugi bardzo ważny narząd dla prawidłowego przebiegu różnicowania się komórek immunologicznie kompetentnych. Chirurgiczne usunięcie tego narządu u młodych ptaków powoduje całkowity zanik produkcji przeciwciał przy utrzymaniu reakcji komórkowej (odrzucanie przeszczepów, opóźniony odczyn nadwrażliwości na gruźlicę, odporność na wirusy itp.). Dane te dowodzą, że różnicowanie się komórek zdolnych do produkcji

 • Węzły chłonne i śledziona
  Choroba thomsena

  Węzły chłonne i śledziona

  Węzły chłonne i śledziona należą również do narządów krwiotwórczych. Narządy te składają się z grudek złożonych z małych limfocytów dookoła aktywnych centrów rozmnażania. Szybkość proliferacji w tych centrach jest mniejsza niż w grasicy. Schemat budowy zrazików węzła chłonnego i śledziony przedstawiają ryc. 103 i 104. Podczas gdy obce antygeny wywołują tylko minimalne zmiany w grasicy,

 • Zakażenia wirusowe
  Choroba thomsena

  Zakażenia wirusowe

  Zakażenia wirusowe mogą zmieniać właściwości komórek odpornościowych. Mogą to być represje syntezy białek odpornościowych (np. w niektórych zakażeniach wirusowych notuje się znamienne obniżenie odporności, a w warunkach laboratoryjnych myszy zakażone wirusem i jednocześnie uczulane krwinkami barana – nie wytwarzają przeciwciał przeciw krwinkom barana) lub inne zmiany jakościowe lub ilościowe tych komórek. Wreszcie wykazano również, że

 • Zjawisko LE
  Choroba thomsena

  Zjawisko LE

  Zjawisko LE jest prawdopodobnie wywołane antygenami jądrowymi (białka związane z DNA?). Uwolnienie substancji jądra komórkowego powoduje powstanie przeciwciał skierowanych przeciw jądrom komórkowym różnych tkanek, co tłumaczy złożony obraz chorobowy. Dotychczas nie udało się jednak za pomocą antygenów jądrowych występujących w lupus erythematodes wywołać podobnej choroby u zwierząt doświadczalnych, stąd rola ich w patogenezie tej choroby

 • zasadowica metaboliczna leczenie
  Choroba thomsena

  zasadowica metaboliczna leczenie

  W ciągu ostatnich lat coraz większą popularnością cieszą się apteki internetowe. Korzystamy z tej usługi w przeróżnych sytuacjach. Najczęściej zdarza się tak, że normalna apteka jest po prostu za daleko i dostanie się do niej byłoby niemałym problemem. Wygodniej jest wtedy wybrać niezbędne medykamenty przez Internet i czekać na ich dostarczenie. Przeważnie apteki internetowe wysyłają

 • Klinika dermatologii estetycznej
  Choroba thomsena

  Klinika dermatologii estetycznej

  Kto powinien odwiedzić klinikę dermatologii estetycznej? Każda kobieta marzy o tym, aby być piękną i wiecznie młodą. Na pomoc przychodzi klinika dermatologii estetycznej, oferująca różnego rodzaju zabiegi upiększające. Kto powinien wybrać się do tego miejsca? Na pewno oferta zainteresuje wszystkie kobiety, u których widoczne są już pierwsze odznaki starzenia się. Klinika dermatologii estetycznej to dobre

 • zasadowica metaboliczna
  Choroba thomsena

  zasadowica metaboliczna

  Jak pracować z dziećmi z autyzmem? Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym ujawniającym się najczęściej w ciągu trzech pierwszych lat życia dziecka. Najczęstszymi objawami autyzmu jest upośledzenie umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne, ograniczenie komunikacji werbalnej oraz repertuaru zachowań i zainteresowań. Rehabilitacja dzieci z autyzmem Kraków ma kilka bardzo dobrych poradni zajmujących się tymi zaburzeniami, polega przede wszystkim

 • zasadowica
  Choroba thomsena

  zasadowica

  Skuteczna dieta odchudzająca. Zbliża się letni sezon, czas wakacji oraz urlopu. Wszyscy chcą dobrze wyglądać, a więc coraz to więcej ludzi przechodzi na dietę odchudzającą. Stosują różne metody oraz diety, trzeba jednak pamiętać, że mimo iż zdrowe jedzenie to większość sukcesu, potrzeba nam także ruchu i ćwiczeń siłowych, które wizualnie zmniejszą lub upiększą wygląd naszego

 • anoksja
  Choroba thomsena

  anoksja

  Na czym polega leczenie kanałowe zębów? Czasami spotykamy się z takim bólem zęba, że na jego uśmierzenie nie działają żadne dostępne środki farmakologiczne. Jeżeli jeszcze bólowi towarzyszą zmiany barwy zęba wpadamy w panikę. Nikt z nas nie lubi kontaktu ze stomatologiem, ale w tym wypadku niestety musimy zgłosić się do gabinetu stomatologicznego, gdyż najprawdopodobniej czeka

 • grasica objawy
  Choroba thomsena

  grasica objawy

  O dentyście dziecięcym Nie ma co ukrywać, że dzieci niejednokrotnie obawiają się pójścia do dentysty. Jest to oczywiście związane ze strachem. Czy strach ten jest zasadny? Rozwodzenie się nad tym chyba nie jest odpowiednim rozwiązaniem. Najważniejsze jest to, żeby dzieci miały świadomość, że dentysta dziecięcy Kraków to pomoc. Jak zrobić, żeby dzieci miały tego świadomość?

Kalendarz:

Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Lis    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najnowsze wpisy

Nasza ankieta:

Czy powinniśmy częściej dodawać nowe zdjęcia i artykuły na naszej witrynie?

View Results

Loading ... Loading ...

Kategorie

Losowe artykuły:

Archiwa