| 

Ciekawe wpist:

Fizjoterapia zwierząt
Grasica u zwierząt

Fizjoterapia zwierząt

Fizjoterapeuta zwierząt - praca Kurs zawodowy zoofizjoterapeuty przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i szeroko zakrojonej współpracy z innymi przychodniami. Praca ta wymaga często pracy ze zwierzęciem w domu jego właściciela, jest to zajęcie pozbawione jakiejkolwiek rutyny i marazmu. Jest…

Grasica u zwierząt

 • Objawy Ziarnicy
  Grasica u zwierząt

  Objawy Ziarnicy

  Objawy Ziarnicy ZIARNICA – ATAK NA WĘZŁY CHŁONNE Ziarnica złośliwa to choroba rozwijająca się w bardzo podstępny sposób. Leczenie zaś w dużej mierze zależne jest od stopnia jej zaawansowania. Ziarnica, objawy: początkowym sygnałem może być tylko znaczne osłabienie organizmu. Później pojawiają się stany podgorączkowe i wyższa wrażliwość na infekcje wywołane przez bakterie czy wirusy. Osoba

 • Badania migracji macierzystych komórek szpikowych
  Grasica u zwierząt

  Badania migracji macierzystych komórek szpikowych

  Badania migracji macierzystych komórek szpikowych (limfocytów) do grasicy i następnie węzłów chłonnych i śledziony wykazały, że za każdym razem po przejściu z jednego narządu do następnego komórki te nabywają innych właściwości. W związku z tym komórki szpikowe mogą zasiedlać wszystkie tkanki limfoidalne, komórki grasicze już tylko grasicę i węzły chłonne oraz śledzionę, ale nie szpik

 • Ciężar cząsteczkowy łańcuchów lekkich
  Grasica u zwierząt

  Ciężar cząsteczkowy łańcuchów lekkich

  Ciężar cząsteczkowy łańcuchów lekkich wynosi około 23 000, łańcuchów ciężkich – 50 000. W trakcie syntezy immunoglobulin najpierw występuje całkowicie oddzielna synteza łańcuchów ciężkich i lekkich (na oddzielnych polisomach). Uwolnione łańcuchy lekkie – syntetyzowane dwa razy szybciej niż łańcuchy ciężkie – łączą się z łańcuchami ciężkimi, zanim te ostatnie zostaną uwolnione z polisomów, tworząc dimery

 • Genetycznie uwarunkowane niedobory komplementu
  Grasica u zwierząt

  Genetycznie uwarunkowane niedobory komplementu

  Opisano niedobór inhibitora Cl (obrzęk naczynioruchowy Quinckego), niedobór C2 i częściowy niedobór C3 u ludzi. Opisano również niedobór Clq ze zmniejszoną odpornością na zakażenia. Wreszcie opisano znaczny polimorfizm C3 i C4, w obrębie C3 6 fenotypów oraz 4 fenotypy w obrębie C4. GENETYCZNE ASPEKTY ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ Problem ten wystąpił z pełną jaskrawością, kiedy w 1943

 • Komórki uczestniczące w reakcjach odpornościowych
  Grasica u zwierząt

  Komórki uczestniczące w reakcjach odpornościowych

  Ostatnio mały limfocyt stał się komórką budzącą największe zainteresowanie. Morfologicznie nie różniący się mały limfocyt może stanowić: 1) komórkę immunologicznie kompetentną, wrażliwą na antygen, zdolną do zapoczątkowania szeregu odczynów odpornościowych, 2) komórkę o właściwościach długo żyjącej komórki pamięci immunologicznej, 3) nowo utworzoną komórkę efektorową (uczulony limfocyt) zdolną do bezpośredniej reakcji immunologicznej, 4) komórkę-prekursor komórki syntetyzującej

 • KOMÓRKOWY TYP REAKCJI ODPORNOŚCIOWEJ
  Grasica u zwierząt

  KOMÓRKOWY TYP REAKCJI ODPORNOŚCIOWEJ

  Aktywacja uczulonych limfocytów przez swoiste antygeny zdolne do wywołania komórkowego odczynu odpornościowego powoduje produkcję czynników rozpuszczalnych, które w następstwie mogą wywołać uszkodzenie lub zniszczenie obcej antygenowo tkanki. Komórkowemu typowi reakcji odpornościowej na ogół towarzyszy charakterystyczny stan gorączkowy, spowodowany uwalnianiem ciał pirogennych przez leukocyty obojętnochłonne oraz prawdopodobnie również’ przez komórki jednojądrzaste, uczestniczące w tym rodzaju reakcji.

 • Końcowa aktywacja komplementu
  Grasica u zwierząt

  Końcowa aktywacja komplementu

  Szybka neutralizacja niektórych wirusów wraz z uwalnianiem naczynioaktywnych peptydów może być następstwem wstępnej aktywacji Cl,4,2 – większość reakcji wymaga jednak końcowej aktywacji C. Rozszczepienie komponentu C3 (drogą klasyczną lub alternatywną) prowadzi do powstania frakcji C3a, uwalniającej histaminę z komórek tucznych, oraz C3b odpowiedzialnej za adherencję wraz z ułatwieniem fagocytozy bakterii i wirusów przez monocyty i

 • Nabywanie tolerancji na przeszczep
  Grasica u zwierząt

  Nabywanie tolerancji na przeszczep

  Nabywanie tolerancji na przeszczep odbywa się zawsze z uszkodzeniem aparatu immunologicznego ustroju, czego następstwem jest zazwyczaj znaczne uszkodzenie ustroju gospodarza, wyrażające się powstaniem choroby karłowatości (ang. runt disease). Myszy z chorobą karłowatości tracą niemal całą tkankę limfatyczną i zazwyczaj padają w młodym wieku. Niezależnie od tolerancji może też powstać zjawisko adaptacji przeszczepu. Widoczne jest ono

 • Nowotwory
  Grasica u zwierząt

  Nowotwory

  Nowotwory – w wyniku mutacji somatycznej komórek – są antygenowo obce dla macierzystego ustroju i odrzucane podobnie jak w reakcji odrzucania przeszczepu. Z powodu szybkiego narastania masy guza zazwyczaj dochodzi jednak do „porażenia immunologicznego”, wyrażającego się wygasaniem reakcji immunologicznej ustroju w stosunku do rosnącego nowotworu. Stąd operacyjne usunięcie masy guza spełnia nie tylko postulat usunięcia

 • Przebieg reakcji uczynniania komplementu
  Grasica u zwierząt

  Przebieg reakcji uczynniania komplementu

  Istnieją co najmniej dwie drogi aktywacji, klasyczna: Czynnikiem aktywującym jest kompleks antygen-przeciwciało – zapoczątkowanie odbywa się poprzez związanie Cl (forma prekursorowa C) z Clą (miejsce wiążące Fc immunoglobuliny). Alternatywna reakcja uczynnienia komplementu: Czynnikiem aktywującym może być kompleks antygen-przeciwciało, ale silniej działają polisacharydy bakteryjne, endotoksyna, zymozan, inulina. W wyniku reakcji powstaje czynnik A (eugłobulina o c.cz.ok.

 • Rodzaj i nasilenie objawów wstrząsu podczas anafilaksji
  Grasica u zwierząt

  Rodzaj i nasilenie objawów wstrząsu podczas anafilaksji

  Rodzaj i nasilenie objawów wstrząsu podczas anafilaksji są uzależnione od sposobu wprowadzenia dawki wywołującej, a przede wszystkim od rodzaju zwierzęcia użytego do doświadczenia. Im większa jest dawka wywołująca i bardziej gwałtownie została wprowadzona do krwiobiegu, tym objawy są bardziej nasilone. Dużą rolę odgrywa też rodzaj zwierzęcia użytego do doświadczenia. Najbardziej wrażliwa na wstrząs anafilaktyczny jest

 • Rola antygenu w procesie syntezy przeciwciał
  Grasica u zwierząt

  Rola antygenu w procesie syntezy przeciwciał

  Rola antygenu w procesie syntezy przeciwciał też jeszcze nie została całkowicie wyjaśniona. Wiadomo, że oprócz wchłonięcia antygenu przez makrofagi i następowego rozłożenia (wykazano, że łańcuchy polipeptydowe złożone z D-aminokwasów nie ulegających rozkładowi enzymatycznemu w makrofagach są nieimmunogeniczne) konieczne jest, by antygeny w ustroju uczulanym przebywały dostatecznie długo. Jeżeli antygeny szybko opuszczają ustrój, uczulenie nie wystąpi.

 • Skurcz mięśnia
  Grasica u zwierząt

  Skurcz mięśnia

  Skurcz mięśnia powstaje dzięki aktywnemu przesuwaniu się względem siebie włókien aktyny i miozyny. W obecności ATP, głowy miozyny przylegają do włókien miozyny, nie mając kontaktu z włóknami aktyny. Dzięki temu mięsień jest zwiotczały i rozciągliwy. W nieobecności ATP głowy miozyny się wysuwają i wchodzą w kontakt z włóknami aktyny – dzięki temu występuje stan naprężenia

 • Teorie kształtowania się zjawisk tolerancji i odporności w okresie życia płodowego
  Grasica u zwierząt

  Teorie kształtowania się zjawisk tolerancji i odporności w okresie życia płodowego

  Teorie kształtowania się zjawisk tolerancji i odporności w okresie życia płodowego sformułowali jako pierwsi Burnet i następnie Meda- war. Punktem wyjścia były obserwacje bliźniaczych cieląt, które, posiadając wspólne łożysko, tolerowały w późniejszym życiu antygenowo różne krwinki. Zjawisko to, zwane chimeryzmem, tłumaczono w ten sposób, że w okresie formowania się (różnicowania) układu odpornościowego wszystkie te substancje,

 • WRODZONE (DZIEDZICZNE) NIEDOBORY IMMUNOLOGICZNE
  Grasica u zwierząt

  WRODZONE (DZIEDZICZNE) NIEDOBORY IMMUNOLOGICZNE

  Szybki rozwój nauki o odporności doprowadził do wykrycia stanów chorobowych, których pierwotną przyczynę stanowią różne defekty immunologiczne, spowodowane nieprawidłowym różnicowaniem się układu odpornościowego. W zależności od stadium różnicowania, w którym wystąpił defekt, objawy niedoborów immunologicznych są różne. W jednych przypadkach dotyczą tylko produkcji niektórych immunoglobulin, w innych wszystkich immunoglobulin w jednych reakcji humoralnej, w innych

 • Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
  Grasica u zwierząt

  Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej

  Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej: zwiększenie stężenia jonów wodorowych powyżej 44 nval/l (pH < 7,36) określamy jako kwasicę, a zmniejszenie stężenia jonów wodorowych poniżej 36 nval/l (pH > 7,44) jako zasadowicę. Do kwasicy lub zasadowicy zaliczamy również stany ze zmianami stężenia H+, w których dzięki buforom stężenie jonów wodorowych mieści się w granicach fizjologicznych – mówimy wówczas

 • Zespół Chediaka-Higashiego
  Grasica u zwierząt

  Zespół Chediaka-Higashiego

  W tej postaci również występuje zwiększona skłonność do zakażeń, połączona z anomalią obojętnochłonnych leukocytów zawierających duże ziarnistości. Choroba dziedziczy się jako cecha autosomalna, recesywna. Z dalszych objawów klinicznych występują zaburzenia barwnikowe skóry z częściowym albinizmem, neuropatia, oczopląs połączony ze światłowstrętem i hepatosplenomegalia. Śmierć zwykle następuje przed 5 rokiem życia. Leukocyty mają zdolność fagocytozy, przy obniżonej

 • zasadowica metaboliczna mp
  Grasica u zwierząt

  zasadowica metaboliczna mp

  Niestety każdy z nas się starzeje. Chociaż medycyna 21 wieku jest w stanie zdziałać cuda, to jednak nadal nie umie prawidłowo zniwelować efektów procesu starzenia się. Jesteśmy jednak w stanie przeciwstawiać się skutkom nieuchronności tego procesu. Jednym z rozwiązań którego poszukujemy są operacje plastyczne. Chirurgia kosmetyczna, jak widać po statystykach, rok za rokiem staje się

 • Poradnia psychologiczna Kielce
  Grasica u zwierząt

  Poradnia psychologiczna Kielce

  Poradnia psychologiczna w Kielcach Być może są wśród Was osoby zadające pytanie, czy poradnia psychologiczna Kielce jest naprawdę koniecznością? Zapewne znajdą się osoby mówiące o konieczności i takie, które będą konieczności przeciwne. Naturalnie rzecz ujmując nie może być tak, że rację mają jedni i drudzy. Tak więc, kto ma rację? Odpowiedź na to pytanie jest

 • Detoksykacja alkoholowa
  Grasica u zwierząt

  Detoksykacja alkoholowa

  Detoks alkoholowy – oczyść swój organizm Detoksykacja alkoholowa, która zwana jest również odtruwaniem alkoholowym, pozwala pozbyć się z organizmu toksyn jak, również wyrównuje gospodarkę wodno-elektrolitową. Sięgają po nią osoby, które próbują wyleczyć się z nałogu alkoholowego. Nie leczy ona jednak z uzależnienia, lecz poprawia stan zdrowia i samopoczucie .Jest pierwszym etapem w walce z uzależnieniem.

 • Fizjoterapia zwierząt
  Grasica u zwierząt

  Fizjoterapia zwierząt

  Fizjoterapeuta zwierząt – praca Kurs zawodowy zoofizjoterapeuty przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i szeroko zakrojonej współpracy z innymi przychodniami. Praca ta wymaga często pracy ze zwierzęciem w domu jego właściciela, jest to zajęcie pozbawione jakiejkolwiek rutyny i marazmu. Jest ona idealna dla osób preferujących aktywny tryb życia i dużą odporność na stres. Zawsze toczy

 • Odchudzanie Katowice
  Grasica u zwierząt

  Odchudzanie Katowice

  Odchudzanie w Katowice W pewnych staniach kuracja odchudzająca jest wskazana, ponieważ bez niej pokonanie otyłości nie jest praktycznie możliwe. Na odchudzanie składa się kilka czynników. Podstawowym elementem jest przede wszystkim odpowiednio zbilansowana dieta. Powinna ona zawierać te składniki, które niezbędne są z punktu potrzeb zgłaszanych przez nas organizm. Odchudzanie powinno opierać się na diecie nie

 • Kosmeceutyki
  Grasica u zwierząt

  Kosmeceutyki

  Ratunek dla zdrowia skóry Wygląd nie zależy od sztucznego upiększenia się na jakąś okazję, chociaż złudzenie zdrowej cery można za pomocą kosmetyków uzyskać. Jednak aby rzeczywiście nasza cera była piękna i zdrowa, potrzebne nam będą w naszych zestawach kosmetycznych kosmeceutyki. Od zwykłych kosmetyków odróżnia je przede wszystkim to, że nie mają za zadane niczego maskować,

Kalendarz:

Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Lis    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najnowsze wpisy

Nasza ankieta:

Czy powinniśmy częściej dodawać nowe zdjęcia i artykuły na naszej witrynie?

View Results

Loading ... Loading ...

Kategorie

Losowe artykuły:

Archiwa